ความสุข ๕ ชั้น สู่ความเกษมสันต์นิรันดร์กาล

ภาษาไทย
คำโปรย
...แต่พอพัฒนาความสุขขึ้นมา  ยิ่งพัฒนาถึงขั้นสูงขึ้น  ก็มีโอกาสได้รับความสุขเพิ่มขึ้นหลายทาง  กลายเป็นว่า ... ความสุขมีให้เลือกได้มากมาย  และจิตใจที่พัฒนาดีแล้ว  ช่วยให้เสวยความสุขทุกอย่างได้เต็มที่  โดยที่ในขณะนั้นๆ  ไม่มีอะไรรบกวนให้ขุ่นข้องหมองมัว...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - คู่มือชีวิต
พิมพ์ครั้งแรกยังไม่มีข้อมูล
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๕๕๓
ISBN978-974-09-5877-2
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่