รายชื่อหนังสือที่ขึ้นต้นด้วย ก

พบธรรมนิพนธ์ 76 เล่ม

กรณีธรรมกาย (ฉบับคัดตัวอย่าง)

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- กรณีธรรมกาย

กรณีพระยันตระ อมโร

จาก การสนทนาธรรม ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาดงยาง จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๗
พิมพ์ครั้งแรก ๓๐ มกราคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

กรณีสันติอโศก

จาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ฉบับตัดสั้น)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร? (ชุดเรียนพระพุทธศาสนา จากเหตุการณ์-ปัญหา)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรณีเงื่อนงำ: พระพุทธเจ้าปรินิพพานด้วยโรคอะไร?

กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

กระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมโซลทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

กระแสธรรม กระแสไท

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๔๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

กายหายไข้ ใจหายทุกข์ Healthy Body Happy Mind

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๖๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

การพัฒนาจริยธรรม

จาก ธรรมเทศนา ณ จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๙

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒๒

การศึกษา: พัฒนาการหรือบูรณาการ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ ๓ มีนาคม ๒๕๓๐
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

จาก ธรรมเทศนา ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓

การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๖

การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

การศึกษาของคณะสงฆ์: ปัญหาที่รอทางออก

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๒๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๒

การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๕
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๒

การศึกษาทางเลือก: สู่วิวัฒน์หรือวิบัติ ในยุคโลกไร้พรมแดน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๕

การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๔๐ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

การศึกษาเพื่อสันติภาพ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๗

การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อ ๒๔ มกราคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรก ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๙

การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๘

การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ โรงแรมรีเจ้นท์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๘
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๔

การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘

การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม: The Language and The Truth

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไท เมื่อ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๓
พิมพ์ครั้งแรก กันยายน ๒๕๕๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑

แปลจาก
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน
พิมพ์ครั้งแรก เมษายน ๒๕๓๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

เปลี่ยนไปสู่ ความสุขที่แท้จริง: ร่างกายเปลี่ยนแปลงไป จิตใจเจริญไปสู่หนทางแห่งความดีงาม

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

จาก ธรรมเทศนา ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เมื่อ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๕
พิมพ์ครั้งแรก มกราคม ๒๕๒๖ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๘๖

การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้งแ และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะชนะเอดส์
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ
- โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๓
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- สนทนาธรรม: ชีวิต จริยธรรม กับการวิจัยทางการแพทย์
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม

การแพทย์แนวพุทธ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๓๒
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๑

เปลี่ยนชื่อจาก
- การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

การแพทย์ไทย: ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก

จาก การประพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๑๖

กาลเวลา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ บ้านโยมเจือจันทน์ อัชพรรณ เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๔

เปลี่ยนไปสู่ สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา

ก้าวไปในบุญ

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๒
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๔๒ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๐๗

ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

แปลจาก
- ก้าวไปในบุญ

เกณฑ์วินิจฉัยความหมายและคุณค่าของพุทธธรรม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๑๗ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
พิมพ์ครั้งแรก สิงหาคม ๒๕๔๓ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๓๘

เปลี่ยนไปสู่ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้

จาก การสนทนาธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ตุลาคม ๒๕๕๔ พิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ ๗

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง