รายชื่อธรรมนิพนธ์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และข้อมูลเพื่อการจัดพิมพ์

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗

ผู้เริ่มต้น (รวม ๓๘ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่/เมื่อไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
22การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุข๒๕ ก.พ. ๒๕๔๗พร้อมพิมพ์A514.5x2134
47การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น๖๒-พร้อมพิมพ์A514.5x2124
55ก้าวไปในบุญ๓๑๒๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์< A513.3x1832
62ข้อคิดชีวิตทวนกระแส๑๖-พร้อมพิมพ์A514.5x2126
85ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับ๑๔-พร้อมพิมพ์A514.5x2117
98ความสุขที่สมบูรณ์๑๔๖๗ ธ.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A513x18.530
101คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)๒๒ ส.ค. ๒๕๔๐พร้อมพิมพ์< A513x18.532
104คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล๒๐๐๒๓ ก.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x2149
107คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ๔๔-พร้อมพิมพ์A610.5x1569
144ชีวิตที่สมบูรณ์๑๓๙๑๙ ก.ค. ๒๕๓๗พร้อมพิมพ์A514.5x2147
171ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที๔๙-พร้อมพิมพ์A514.5x2142
190ทำอย่างไรจะหายโกรธ๓๖๐-พร้อมพิมพ์A514.5x2123
270พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป๗๔๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x2176
358รักษาใจยามป่วยไข้๑๐๙-พร้อมพิมพ์A610.5x14.532
367ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร๑๙-พร้อมพิมพ์A514.5x2135
389เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร๗๒๒๗ ก.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21.040
406วินัยชาวพุทธ๘๑๖ เม.ย. ๒๕๔๘พร้อมพิมพ์A514.5x2112
407วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline๖๗๒๒ ต.ค. ๒๕๔๕พร้อมพิมพ์A514.5x2133
434สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ๔๔๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์< A513x16.580
619บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)๑๙ มี.ค. ๒๕๖๐พร้อมพิมพ์A514.5x2147
621บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่)๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙พร้อมพิมพ์A421.0x29.723
624True Education Begins with Wise Consumption-พร้อมพิมพ์--23
625The Unheralded Value of the Vinaya๒๓ ต.ค. ๒๕๕๙พร้อมพิมพ์--40
635การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น (True Education Begins with Wise Consumption) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๔ ก.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์-14.5x2138
660รำลึกบุพการ ของ บูรพาจารย์๑ ต.ค. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A514.5x2118
661ความสุขที่สมบูรณ์ (Perfect Happiness) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)-พร้อมพิมพ์A514.5x2128
662ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A514.5x2162
663บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A5-108
664คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A5-77
666Prelude to Buddhadhamma๒๑ ก.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A4-51
673Education Made Easyก.พ. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A514.5x2144
674Growing in Meritพ.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A5-32
675Perfect Happinessพ.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A5-28
678พุทธธรรม ภาพรวม๒๔ ส.ค. ๒๕๖๒พร้อมพิมพ์A514.5x2154
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพส.ค. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A514.5x2111
685กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)ส.ค. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A514.8 x 21110
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๒๗ ก.ย. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A514.8x2156
736ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญา๕ ต.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A514.8 x 21.027

พื้นฐาน (รวม ๕๗ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่/เมื่อไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
20กายหายไข้ ใจหายทุกข์๘๓-พร้อมพิมพ์A514.5x21120
63ข้อคิดเพื่อการศึกษา๒๓ ก.ย. ๒๕๕๑พร้อมพิมพ์A514.5x2187
86ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา๕ มี.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์< A513.5x1838
87ความมั่นคงทางจิตใจ๒๓ ธ.ค. ๒๕๔๖พร้อมพิมพ์A514.5x219
106คู่มือชีวิต๕๐๙ ธ.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21231
109งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข๒๘๑๙ ม.ค. ๒๕๖๗พร้อมพิมพ์< A513.5x1838
126จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ๑๘ ธ.ค. ๒๕๓๙พร้อมพิมพ์A514.5x2181
140ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า๔๙๓ มี.ค. ๒๕๔๕พร้อมพิมพ์A610.5x14.566
147ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์๑๙๒๙ พ.ค. ๒๕๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x21141
152เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม๕๘-พร้อมพิมพ์A514.5x21124
170ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง๒๘๗ พ.ย. ๒๕๔๘พร้อมพิมพ์A514.5x2173
196ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น๙๕๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x2184
211ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living๑๖๕๘ ก.พ. ๒๕๓๙พร้อมพิมพ์A514.5x21204
219ธรรมะฉบับเรียนลัด๔๕๙ ต.ค. ๒๕๓๗พร้อมพิมพ์A514.5x2147
242บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A514.5x2118
243บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์--107
268พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์๖๓๑๙ ส.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A421x28614
299พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ๒๐๓๐ พ.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์< A513.5x1853
320เพิ่มพลังแห่งชีวิต๑๔๒๑ ก.พ. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A514.5x2120
327โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ๒๒๐๑๗ พ.ย. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x2133
355ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย๑๗-พร้อมพิมพ์A514.5x2123
361รักษาใจยามรักษาคนไข้๑๖๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x2139
390โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่๙ มิ.ย. ๒๕๕๖พร้อมพิมพ์A514.5x2198
400วิถีสู่สันติภาพ-พร้อมพิมพ์A514.5x2137
405วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด๒๙-พร้อมพิมพ์A514.5x2147
417เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๑๕๙ ธ.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21100
418เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics๒๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21144
477อมฤตพจนา๓๗๒๒ พ.ย. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์< A513.5x18223
482อายุยืนอย่างมีคุณค่า๓๕๒๕ ก.พ. ๒๕๖๗พร้อมพิมพ์< A513.5x1844
519Samadhi in Buddhism๑๔๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A514.5x2141
553อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา: ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย๒๓๒๑ พ.ค. ๒๕๖๐พร้อมพิมพ์-14x16.5150
564ความสุขทุกแง่ทุกมุม๒๒๓๐ ม.ค. ๒๕๕๔พร้อมพิมพ์A514.5x21171
587บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน๑๕๒๑ พ.ย. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A514.5x21208
594ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทัน๒๓ เม.ย. ๒๕๕๗พร้อมพิมพ์A514.5x2172
601ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหน-พร้อมพิมพ์A514.5x19.5307
604มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลม๒๘ ส.ค. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A418.5x26.0288
610ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๙พร้อมพิมพ์A514.5x2123
622โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Buddhist way of enhancing health) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)-พร้อมพิมพ์A514.5x2172
629ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"๒๙-พร้อมพิมพ์--16
636ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ๒๖-พร้อมพิมพ์A5-44
638ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค๔๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐พร้อมพิมพ์--98
639ธรรมของสมณศักดิ์๗ ส.ค. ๒๕๖๐พร้อมพิมพ์A5-38
640ธรรมของพระราชา-พร้อมพิมพ์A5-29
641บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์๑๗ ส.ค. ๒๕๖๐พร้อมพิมพ์A5-30
650การศึกษาฉบับง่าย (Education made Easy) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๑๘ ม.ค. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A514.5x2186
655ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ (If you know how to be elderly, then it is worth being an elder) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ) -พร้อมพิมพ์A5-44
658ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น๑๗ ต.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์< A513 x 18.579
665ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์๗ ก.ค. ๒๕๖๔พร้อมพิมพ์--47
677หนังสือรวมธรรมเทศนา๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๒พร้อมพิมพ์A514.5x2162
680ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะ๕ มี.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A5-54
681คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (Sublime Blessings of Parents) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x2144
682สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยาย๑๕ มี.ค. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A514.5x2191
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดี๕ ก.พ. ๒๕๖๔พร้อมพิมพ์A514.8x2150
690บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓)๑ ต.ค. ๒๕๖๑พร้อมพิมพ์A514.5 x 21
694สุขง่าย ทุกข์ยาก๙ ม.ค. ๒๕๖๗พร้อมพิมพ์A5-96
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)-พร้อมพิมพ์A514.5x21121
764วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉาย๓ พ.ย. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์อื่นๆ17.5×25152

ปานกลาง (รวม ๒๐ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่/เมื่อไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
90ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไป-พร้อมพิมพ์A514.5x2160
122จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา๑๙-พร้อมพิมพ์A514.5x2134
124จาริกบุญ-จารึกธรรม๖๐๑๓ ก.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21554
149ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม๓๑๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2148
163ตามทางพุทธกิจ ๑๓-พร้อมพิมพ์A514.5x21188
246ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง๑๔๔๑๕ มี.ค. ๒๕๓๗พร้อมพิมพ์A514.5x21135
275พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้๒๑๑๔ ม.ค. ๒๕๕๗พร้อมพิมพ์A514.5x2176
276พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ)๓๘๑๒ ก.ค. ๒๕๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x21156
313พุทธวิธีในการสอน ๒๖-พร้อมพิมพ์A514.5x21103
318พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์๒๑๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21231
421สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา๑๓๙ ส.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A514.5x21140
524The Pali Canon: What a Buddhist Must Know๑๑ ก.ย. ๒๕๕๑พร้อมพิมพ์A514.5x2176
537จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตย-พร้อมพิมพ์A514.5x21222
574นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอา๒๔ มิ.ย. ๒๕๕๔พร้อมพิมพ์A514.5x21336
592โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม๒๙๑๘ ต.ค. ๒๕๖๓พร้อมพิมพ์A421x3088
637สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทย๒ พ.ค. ๒๕๖๒พร้อมพิมพ์A5-40
642กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี๓๙๖ ก.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A5-44
653ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริง-พร้อมพิมพ์A5-83
679มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน (A Review of Desire) Since the Time of Genghis Khan) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)-พร้อมพิมพ์A514.5x2168
689กฐินพระองค์เดียว๒๓ ก.ย. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A514.5 x 219

จริงจัง (รวม ๗ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่/เมื่อไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
10กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)๒๖ ม.ค. ๒๕๕๑พร้อมพิมพ์A514.5x21455
164ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า")๑ ก.พ. ๒๕๔๗พร้อมพิมพ์A514.5x21234
532ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคม๑๖ ส.ค. ๒๕๕๓พร้อมพิมพ์A514.5x2149
583พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย๔๔๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕พร้อมพิมพ์A421x281359
584ไตรลักษณ์: จบโลก ถึงธรรม ด้วยรู้สามอย่างนี้๑๑๗ เม.ย. ๒๕๖๖พร้อมพิมพ์A514.5x21198
657รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎก๑๔ ม.ค. ๒๕๖๗พร้อมพิมพ์A5-73
758ພຸທທະທັມ ສະບັບຂະຫຍາຍຄວາມ (ลาว) พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔พร้อมพิมพ์A421.0 x 29.7959

เปลี่ยนชื่อแล้ว (รวม ๓ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่/เมื่อไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
54กาลเวลา๑ ม.ค. ๒๕๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2138
60แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา๓๗-พร้อมพิมพ์A514.5x2184
186ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา๑๓ ธ.ค. ๒๕๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2192