แต่งงานให้มีคุณค่า

ภาษาไทย
อยู่ในชุดรักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณภิญญา - K. Christian ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์true-love/true-love_05.mp3
เรื่องที่ต่อเนื่องสุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้