ถ้าเข็นครกขึ้นเขายังสู้ ก็พอจะฟื้นฟูพุทธศาสนาเมืองไทยได้

ภาษาไทย
อยู่ในชุดช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลก
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์leading-thailand/leading-thailand_03.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนอย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง
เรื่องที่ต่อเนื่องวิถีสู่สันติภาพ