ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์dhamma-2550/dhamma-2550_04.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
เรื่องที่ต่อเนื่องอย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง