อย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์dhamma-2550/dhamma-2550_05.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล
เรื่องที่ต่อเนื่องคนเช่นไร จะรักษาธรรมไว้ได้ในสังคม ? ตอนที่ ๑