คนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์dhamma-2550/dhamma-2550_14.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนจตุคามฯ นำลาภลอยมา แล้วก็พาสังคมไทยเลื่อนลอยไป ตอนที่ ๒
เรื่องที่ต่อเนื่องวาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์