วาสนาคนไทยได้แค่ไสยศาสตร์

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์dhamma-2550/dhamma-2550_15.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนคนไทยต้องเข้มแข็งด้วยปัญญา จงลุกขึ้นมาก้าวหน้าไป
เรื่องที่ต่อเนื่องมองสิบชั้น ดูสิบด้าน จะเห็นภาพ หมา-นุษย์ สันดานกา ตอนที่ ๑ เจตนาดี ที่รอดู