จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๔

ภาษาไทย
อยู่ในชุดจะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์politics-crisis-today/politics-crisis-today_04.MP3
เรื่องที่ควรฟังก่อนจะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๓
เรื่องที่ต่อเนื่องจะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๕