สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
ชื่อไฟล์buddhism-inside/buddhism-inside_09.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
เรื่องที่ต่อเนื่องสวดคาถาชินบัญชร แล้วเปลี่ยนภพชาติได้จริงหรือ