ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
ชื่อไฟล์buddhism-inside/buddhism-inside_16.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนเมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้าก็จะมองเห็น
เรื่องที่ต่อเนื่องปฏิกรรม ตอนที่ ๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม