ปฏิกรรม ตอนที่ ๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม

ภาษาไทย
อยู่ในชุดถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์buddhism-inside/buddhism-inside_17.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข
เรื่องที่ต่อเนื่องปฏิกรรม ตอนที่ ๒ คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า