สังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง ตอนที่ ๑

ภาษาไทย
อยู่ในชุดสังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง
ที่มาจาก ตอบปัญหาพระใหม่ แก่ พระนวกะ (พระใหม่) ณ วัดญาณเวศกวัน
ชื่อไฟล์reset-thai-community/reset-thai-community_01.mp3
เรื่องที่ต่อเนื่องสังคมไทย ถึงเวลาตั้งต้นใหม่หรือยัง ตอนที่ ๒