กฐิน ความสามัคคีของคนที่เจริญ

ภาษาไทย
อยู่ในชุดทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์buddhist-days/buddhist-days_15.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนทอดกฐินไป ให้ได้กฐินมา
เรื่องที่ต่อเนื่องปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย