ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีของสังคมไทย

ภาษาไทย
อยู่ในชุดธรรมะกับการศึกษา
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
ชื่อไฟล์dhamma-and-education/dhamma-and-education_08.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนการศึกษาอย่างพุทธต้องถึงธรรมชาติ
เรื่องที่ต่อเนื่องกุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล