ปลิโพธ

ภาษาไทย
อยู่ในชุดจากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
ชื่อไฟล์psychology-to-mind-development/psychology-to-mind-development_05-0402.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนบุพภาคของการเจริญภาวนา
เรื่องที่ต่อเนื่องเข้าหากัลยาณมิตร เรียนกรรมฐานกับพระอาจารย์