พิธีบรรพชาสามเณร

ภาษาไทย
อยู่ในชุดคุยกับเณร พอให้เห็นธรรม
ชื่อไฟล์talk-to-novice/talk-to-novice_29.mp3