ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง

ภาษาไทย
อยู่ในชุดจากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
ที่มาจาก เทศน์ บรรยาย แก่ นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
ชื่อไฟล์psychology-to-mind-development/psychology-to-mind-development_18-0705.mp3
เรื่องที่ควรฟังก่อนขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้
เรื่องที่ต่อเนื่องสมาบัติ ๘ อภิญญา ๖