รายชื่อธรรมนิพนธ์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และข้อมูลเพื่อการจัดพิมพ์

๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗ หมวดหมู่ในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจขอพิมพ์ มิใช่ระเบียบบังคับในการนำไปใช้งาน ผู้ขอพิมพ์พึงเลือกด้วยวิจารณญาณของตนเอง

งานศพ, ระลึกถึงผู้ล่วงลับ (รวม ๑๗ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
55ก้าวไปในบุญ๓๑๒พร้อมพิมพ์< A513.3x1832
69คติธรรมแห่งชีวิตพร้อมพิมพ์A514.5x21177
83ความจริงแห่งชีวิต๑๐๖พร้อมพิมพ์A514.5x2137
84ความจริงแห่งชีวิต และช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x2159
85ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับ๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2117
86ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชาพร้อมพิมพ์< A513.5x1838
131ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2120
196ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น๙๕พร้อมพิมพ์A514.5x2184
355ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2123
381เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2120
482อายุยืนอย่างมีคุณค่า๓๕พร้อมพิมพ์< A513.5x1844
571เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2154
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด)พร้อมพิมพ์A514.5x2156
594ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทันพร้อมพิมพ์A514.5x2172
629ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"๒๙พร้อมพิมพ์--16
719Reflections on Death and Dyingพร้อมพิมพ์A514.5x21120
764วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉายพร้อมพิมพ์อื่นๆ17.5×25152

งานเกษียณ, ฉลองอายุ, วันเกิด (รวม ๑๖ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
22การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุขพร้อมพิมพ์A514.5x2134
55ก้าวไปในบุญ๓๑๒พร้อมพิมพ์< A513.3x1832
147ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x21141
211ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living๑๖๕พร้อมพิมพ์A514.5x21204
215ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม๒๖๓พร้อมพิมพ์A514.5x21104
270พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป๗๔พร้อมพิมพ์A514.5x2176
320เพิ่มพลังแห่งชีวิต๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2120
366ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์๔๐พร้อมพิมพ์< A513.5x1821
396วาสนาสร้างเองได้๒๕พร้อมพิมพ์A514.5x2118
434สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ๔๔พร้อมพิมพ์< A513x16.580
482อายุยืนอย่างมีคุณค่า๓๕พร้อมพิมพ์< A513.5x1844
492A Constitution for Living๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x21103
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด)พร้อมพิมพ์A514.5x2156
606ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์พร้อมพิมพ์A514.5x21160
636ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ๒๖พร้อมพิมพ์A5-44
680ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะพร้อมพิมพ์A5-54

สุขภาพ, ความเจ็บป่วย (รวม ๑๘ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
20กายหายไข้ ใจหายทุกข์๘๓พร้อมพิมพ์A514.5x21120
203ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x218
220ธรรมะชนะเอดส์พร้อมพิมพ์A514.5x2129
320เพิ่มพลังแห่งชีวิต๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2120
327โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ๒๒๐พร้อมพิมพ์A514.5x2133
358รักษาใจยามป่วยไข้๑๐๙พร้อมพิมพ์A610.5x14.532
359รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล๓๘พร้อมพิมพ์A610.5x14.596
361รักษาใจยามรักษาคนไข้๑๖พร้อมพิมพ์A514.5x2139
434สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ๔๔พร้อมพิมพ์< A513x16.580
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x21132
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด)พร้อมพิมพ์A514.5x2156
594ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทันพร้อมพิมพ์A514.5x2172
622โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Buddhist way of enhancing health) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.5x2172
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดีพร้อมพิมพ์A514.8x2150
685กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 21110
686โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Seven Factors of Enlightenment A Buddhist Way of Enhancing) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 2131
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8x2156
726ทันโลก ถึงธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x21122

งานมงคล (รวม ๑๓ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
77ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม๒๙พร้อมพิมพ์A610x1448
95ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม๖๔พร้อมพิมพ์A514.5x2167
107คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ๔๔พร้อมพิมพ์A610.5x1569
140ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า๔๙พร้อมพิมพ์A610.5x14.566
219ธรรมะฉบับเรียนลัด๔๕พร้อมพิมพ์A514.5x2147
270พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป๗๔พร้อมพิมพ์A514.5x2176
366ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์๔๐พร้อมพิมพ์< A513.5x1821
396วาสนาสร้างเองได้๒๕พร้อมพิมพ์A514.5x2118
434สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ๔๔พร้อมพิมพ์< A513x16.580
543ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย-พร้อมพิมพ์A421x309
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด)พร้อมพิมพ์A514.5x2156
589สี่หน้าที่ของสตรีไทย๑๑พร้อมพิมพ์-14.5x16.546
694สุขง่าย ทุกข์ยากพร้อมพิมพ์A5-96

ความสุข (รวม ๑๓ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
87ความมั่นคงทางจิตใจพร้อมพิมพ์A514.5x219
98ความสุขที่สมบูรณ์๑๔๖พร้อมพิมพ์A513x18.530
192ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข๒๓พร้อมพิมพ์A610.5x14.5100
196ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น๙๕พร้อมพิมพ์A514.5x2184
339มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่๔๗พร้อมพิมพ์A514.5x2166
366ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์๔๐พร้อมพิมพ์< A513.5x1821
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x21132
564ความสุขทุกแง่ทุกมุม๒๒พร้อมพิมพ์A514.5x21171
606ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์พร้อมพิมพ์A514.5x21160
658ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็นพร้อมพิมพ์< A513 x 18.579
661ความสุขที่สมบูรณ์ (Perfect Happiness) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2128
675Perfect Happinessพร้อมพิมพ์A5-28
694สุขง่าย ทุกข์ยากพร้อมพิมพ์A5-96

ชาวพุทธควรรู้ (รวม ๑๑๖ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
27การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน๓๖พร้อมพิมพ์A514.5x2127
47การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น๖๒พร้อมพิมพ์A514.5x2124
52การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมพร้อมพิมพ์A514x16.583
54กาลเวลาพร้อมพิมพ์A514.5x2138
55ก้าวไปในบุญ๓๑๒พร้อมพิมพ์< A513.3x1832
69คติธรรมแห่งชีวิตพร้อมพิมพ์A514.5x21177
83ความจริงแห่งชีวิต๑๐๖พร้อมพิมพ์A514.5x2137
92ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ๒๗พร้อมพิมพ์< A513x18.5124
101คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)พร้อมพิมพ์< A513x18.532
102คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า๑๖พร้อมพิมพ์A611x1548
104คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล๒๐๐พร้อมพิมพ์A514.5x2149
106คู่มือชีวิต๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x21231
109งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข๒๘พร้อมพิมพ์< A513.5x1838
115จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่พร้อมพิมพ์< A513x18.578
116จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2176
124จาริกบุญ-จารึกธรรม๖๐พร้อมพิมพ์A514.5x21554
142ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2128
144ชีวิตที่สมบูรณ์๑๓๙พร้อมพิมพ์A514.5x2147
147ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x21141
149ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม๓๑พร้อมพิมพ์A514.5x2148
152เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม๕๘พร้อมพิมพ์A514.5x21124
163ตามทางพุทธกิจ ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21188
165ตื่นเถิดชาวไทย๒๑พร้อมพิมพ์< A513x18.580
170ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง๒๘พร้อมพิมพ์A514.5x2173
171ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2142
172ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์๑๔พร้อมพิมพ์< A513.5x1826
190ทำอย่างไรจะหายโกรธ๓๖๐พร้อมพิมพ์A514.5x2123
192ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข๒๓พร้อมพิมพ์A610.5x14.5100
193ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2142
196ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น๙๕พร้อมพิมพ์A514.5x2184
211ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living๑๖๕พร้อมพิมพ์A514.5x21204
226ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2181
230นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2168
246ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง๑๔๔พร้อมพิมพ์A514.5x21135
248ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้พร้อมพิมพ์A514.5x21174
276พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ)๓๘พร้อมพิมพ์A514.5x21156
284พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ๑๘พร้อมพิมพ์A513x18.515
299พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ๒๐พร้อมพิมพ์< A513.5x1853
334ภูมิธรรมชาวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2180
339มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่๔๗พร้อมพิมพ์A514.5x2166
349เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต๒๐พร้อมพิมพ์< A513x18.5102
380เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2172
387ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา๔๔พร้อมพิมพ์A514.5x2175
389เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร๗๒พร้อมพิมพ์A514.5x21.040
390โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่พร้อมพิมพ์A514.5x2198
396วาสนาสร้างเองได้๒๕พร้อมพิมพ์A514.5x2118
405วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2147
406วินัยชาวพุทธ๘๑พร้อมพิมพ์A514.5x2112
407วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline๖๗พร้อมพิมพ์A514.5x2133
421สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21140
431สมาธิแบบพุทธ๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2152
440สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2196
443สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness๑๕พร้อมพิมพ์< A513x18.536
448สามไตร๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2151
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x21132
466หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2152
473เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2123
477อมฤตพจนา๓๗พร้อมพิมพ์< A513.5x18223
482อายุยืนอย่างมีคุณค่า๓๕พร้อมพิมพ์< A513.5x1844
524The Pali Canon: What a Buddhist Must Knowพร้อมพิมพ์A514.5x2176
530ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21155
531กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก๒๘พร้อมพิมพ์อื่นๆ24.5x17.5287
544พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)พร้อมพิมพ์A514.5x2174
548หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)๑๔พร้อมพิมพ์อื่นๆ20x2077
549ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x21268
552ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัยพร้อมพิมพ์A514.5x21221
553อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา: ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย๒๓พร้อมพิมพ์-14x16.5150
562พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2173
564ความสุขทุกแง่ทุกมุม๒๒พร้อมพิมพ์A514.5x21171
566ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๗พร้อมพิมพ์A514.5x21157
568คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คนพร้อมพิมพ์A514.5x21249
569สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2138
571เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2154
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด)พร้อมพิมพ์A514.5x2156
576พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2124
577ทำอย่างไรจะหายโกรธ (Ten Ways to Keep Anger at Bay: Buddhist's Quick Tips to Quell Malcontent)((ฉบับ ๒ ภาษา แปลโดยคุณโสมย์วสี น้ำทิพย์)พร้อมพิมพ์< A513.5x1890
581วันสำคัญของชาวพุทธไทย๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21109
584ไตรลักษณ์: จบโลก ถึงธรรม ด้วยรู้สามอย่างนี้๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21198
585ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่พร้อมพิมพ์A514.5x21184
586ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่พร้อมพิมพ์A514.5x21142
587บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21208
592โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม๒๙พร้อมพิมพ์A421x3088
601ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x19.5307
611รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x2194
624True Education Begins with Wise Consumptionพร้อมพิมพ์--23
625The Unheralded Value of the Vinayaพร้อมพิมพ์--40
634วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (The Unheralded Value of the Vinaya The Buddhist teachings on Social Discipline) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2188
635การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น (True Education Begins with Wise Consumption) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์-14.5x2138
637สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทยพร้อมพิมพ์A5-40
639ธรรมของสมณศักดิ์พร้อมพิมพ์A5-38
640ธรรมของพระราชาพร้อมพิมพ์A5-29
641บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์พร้อมพิมพ์A5-30
642กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี๓๙พร้อมพิมพ์A5-44
643รู้ภัยของพระพุทธศาสนา-พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๙พร้อมพิมพ์A5-148
653ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริงพร้อมพิมพ์A5-83
657รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎกพร้อมพิมพ์A5-73
662ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2162
663บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-108
664คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-77
665ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์พร้อมพิมพ์--47
668มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่านพร้อมพิมพ์A5-33
669ตอบคุณหมอ: ให้พระอาพาธก็สบาย แพทย์พยาบาลก็สุขใจพร้อมพิมพ์--35
670คนที่เก่งจริง ไม่เอาความยิ่งใหญ่มาแปลกแยกตัว แต่เอาพลังร่วมสร้างสรรค์บูรณาการเข้าในสังคมพร้อมพิมพ์A514.5x2147
671ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญาพร้อมพิมพ์A514.5x2133
672ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2126
673Education Made Easyพร้อมพิมพ์A514.5x2144
674Growing in Meritพร้อมพิมพ์A5-32
677หนังสือรวมธรรมเทศนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
682สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยายพร้อมพิมพ์A514.5x2191
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดีพร้อมพิมพ์A514.8x2150
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8x2156
688ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2113
691ใหม่ตลอดปี มีสุขตลอดไปพร้อมพิมพ์A514.5x21.043
694สุขง่าย ทุกข์ยากพร้อมพิมพ์A5-96
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)พร้อมพิมพ์A514.5x21121
736ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญาพร้อมพิมพ์A514.8 x 21.027

เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม (รวม ๒๐ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
101คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)พร้อมพิมพ์< A513x18.532
142ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2128
246ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง๑๔๔พร้อมพิมพ์A514.5x21135
366ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์๔๐พร้อมพิมพ์< A513.5x1821
380เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2172
431สมาธิแบบพุทธ๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2152
462หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21136
519Samadhi in Buddhism๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2141
601ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x19.5307
605ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจพร้อมพิมพ์A514.5x2139
636ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ๒๖พร้อมพิมพ์A5-44
637สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทยพร้อมพิมพ์A5-40
662ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2162
674Growing in Meritพร้อมพิมพ์A5-32
677หนังสือรวมธรรมเทศนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพพร้อมพิมพ์A514.5x2111
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8x2156
688ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2113
692วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2119
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)พร้อมพิมพ์A514.5x21121

เกี่ยวกับพระภิกษุหรือคณะสงฆ์ (รวม ๓๕ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
75คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบพร้อมพิมพ์A514.5x2168
86ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชาพร้อมพิมพ์< A513.5x1838
92ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ๒๗พร้อมพิมพ์< A513x18.5124
121จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ๒๒พร้อมพิมพ์A514.5x2136
128เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2188
160ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคงพร้อมพิมพ์A514.5x2186
162ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x2169
163ตามทางพุทธกิจ ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21188
267พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม๖๒พร้อมพิมพ์A421x28405
268พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์๖๓พร้อมพิมพ์A421x28614
274พระกับป่า มีปัญหาอะไรพร้อมพิมพ์< A513.5x1842
349เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต๒๐พร้อมพิมพ์< A513x18.5102
421สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21140
423สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบันพร้อมพิมพ์A514.5x21142
440สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2196
530ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21155
544พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)พร้อมพิมพ์A514.5x2174
565ตอบ ดร.มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณีพร้อมพิมพ์A514.5x21458
566ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๗พร้อมพิมพ์A514.5x21157
576พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2124
604มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลมพร้อมพิมพ์A418.5x26.0288
631ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑-๓พร้อมพิมพ์--458
637สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทยพร้อมพิมพ์A5-40
638ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค๔พร้อมพิมพ์--98
639ธรรมของสมณศักดิ์พร้อมพิมพ์A5-38
643รู้ภัยของพระพุทธศาสนา-พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๙พร้อมพิมพ์A5-148
654ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์พร้อมพิมพ์A5-39
657รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎกพร้อมพิมพ์A5-73
660รำลึกบุพการ ของ บูรพาจารย์พร้อมพิมพ์A514.5x2118
669ตอบคุณหมอ: ให้พระอาพาธก็สบาย แพทย์พยาบาลก็สุขใจพร้อมพิมพ์--35
677หนังสือรวมธรรมเทศนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
689กฐินพระองค์เดียวพร้อมพิมพ์A514.5 x 219
690บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓)พร้อมพิมพ์A514.5 x 21
736ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญาพร้อมพิมพ์A514.8 x 21.027
764วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉายพร้อมพิมพ์อื่นๆ17.5×25152

การศึกษา (รวม ๔๕ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
26การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)๒๖พร้อมพิมพ์--314
39การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2147
40การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตพร้อมพิมพ์A514.5x2180
44การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตพร้อมพิมพ์A514.5x2164
47การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น๖๒พร้อมพิมพ์A514.5x2124
53การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x21102
63ข้อคิดเพื่อการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2187
86ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชาพร้อมพิมพ์< A513.5x1838
126จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2181
173ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x21120
313พุทธวิธีในการสอน ๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21103
331ภาวะผู้นำ๔๖พร้อมพิมพ์A514.5x2135
370รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมพิมพ์A514.5x21159
373รู้ไว้เสริมปัญญา และพัฒนาคนพร้อมพิมพ์A514.5x21151
374รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21290
405วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2147
433สยามสามไตรพร้อมพิมพ์A514.5x21285
441สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิตพร้อมพิมพ์A514.5x2119
469หลักแม่บทของการพัฒนาตน๓๐พร้อมพิมพ์A610x14.594
541คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2148
562พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2173
591พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ (Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding the Three Planes) ((ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ )พร้อมพิมพ์A514.5x21184
593ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม: แกนนำการศึกษา (ภาคต้นของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย)พร้อมพิมพ์A514.5x2163
596การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์-พร้อมพิมพ์A414.5x2181
624True Education Begins with Wise Consumptionพร้อมพิมพ์--23
625The Unheralded Value of the Vinayaพร้อมพิมพ์--40
628การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อนพร้อมพิมพ์--
634วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (The Unheralded Value of the Vinaya The Buddhist teachings on Social Discipline) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2188
635การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น (True Education Begins with Wise Consumption) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์-14.5x2138
650การศึกษาฉบับง่าย (Education made Easy) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2186
653ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริงพร้อมพิมพ์A5-83
656พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกพร้อมพิมพ์--31
663บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-108
670คนที่เก่งจริง ไม่เอาความยิ่งใหญ่มาแปลกแยกตัว แต่เอาพลังร่วมสร้างสรรค์บูรณาการเข้าในสังคมพร้อมพิมพ์A514.5x2147
671ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญาพร้อมพิมพ์A514.5x2133
673Education Made Easyพร้อมพิมพ์A514.5x2144
677หนังสือรวมธรรมเทศนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
678พุทธธรรม ภาพรวมพร้อมพิมพ์A514.5x2154
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดีพร้อมพิมพ์A514.8x2150
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพพร้อมพิมพ์A514.5x2111
688ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2113
689กฐินพระองค์เดียวพร้อมพิมพ์A514.5 x 219
692วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2119
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)พร้อมพิมพ์A514.5x21121
722Siam Saamtri A Buddhist System of Thai Educationพร้อมพิมพ์A514.5x21217

วิชาการ (รวม ๕๓ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
30การแพทย์แนวพุทธ๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x2163
31การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21614
70คนไทย สู่ยุคไอที๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21192
122จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x2134
128เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2188
162ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x2169
163ตามทางพุทธกิจ ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21188
187ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์พร้อมพิมพ์A514.5x2164
226ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2181
234นิติศาสตร์แนวพุทธ๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21138
263ผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมสมในดุลพร้อมพิมพ์A514.5x21142
267พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม๖๒พร้อมพิมพ์A421x28405
268พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์๖๓พร้อมพิมพ์A421x28614
275พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x2176
276พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ)๓๘พร้อมพิมพ์A514.5x21156
302พุทธธรรม ฉบับเดิม๘๖พร้อมพิมพ์A514.5x21395
313พุทธวิธีในการสอน ๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21103
318พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21231
328ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤตพร้อมพิมพ์A514.5x2193
341มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21258
363รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลกพร้อมพิมพ์A514.5x2151
373รู้ไว้เสริมปัญญา และพัฒนาคนพร้อมพิมพ์A514.5x21151
409วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์พร้อมพิมพ์A514.8x21194
413ศิลปศาสตร์แนวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2195
417เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21100
418เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21144
437สลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติพร้อมพิมพ์A514.5x21284
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x21132
456สู่การศึกษาแนวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2159
484อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2146
535หลักสูตรอารยชน๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2140
537จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตยพร้อมพิมพ์A514.5x21222
538ภาวะผู้นำ และจริยธรรมนักการเมือง๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2161
539สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2137
541คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2148
548หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)๑๔พร้อมพิมพ์อื่นๆ20x2077
549ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x21268
551กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)พร้อมพิมพ์-14x1778
552ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัยพร้อมพิมพ์A514.5x21221
562พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2173
563พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑๑๘พร้อมพิมพ์A514.5x2155
574นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอาพร้อมพิมพ์A514.5x21336
576พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2124
580แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้พร้อมพิมพ์A514.5x2136
582ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงพร้อมพิมพ์A514.5x21118
591พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ (Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding the Three Planes) ((ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ )พร้อมพิมพ์A514.5x21184
592โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม๒๙พร้อมพิมพ์A421x3088
593ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม: แกนนำการศึกษา (ภาคต้นของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย)พร้อมพิมพ์A514.5x2163
603หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) (The Buddhis's Tenets: A Starting Point and a Unifying Point A Convergence for Success and Prosperity) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.5x21152
611รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x2194
656พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกพร้อมพิมพ์--31
657รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎกพร้อมพิมพ์A5-73
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพพร้อมพิมพ์A514.5x2111

เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง (รวม ๑๑ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
50การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x21103
90ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไปพร้อมพิมพ์A514.5x2160
226ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2181
248ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้พร้อมพิมพ์A514.5x21174
331ภาวะผู้นำ๔๖พร้อมพิมพ์A514.5x2135
363รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลกพร้อมพิมพ์A514.5x2151
532ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคมพร้อมพิมพ์A514.5x2149
538ภาวะผู้นำ และจริยธรรมนักการเมือง๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2161
549ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x21268
626การเมือง แค่ที่พระควรจะพูดพร้อมพิมพ์--224
647ROYAL VIRTUESพร้อมพิมพ์A5-31

กรณีศึกษา (รวม ๒๗ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
10กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)พร้อมพิมพ์A514.5x21455
12กรณีสันติอโศก๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2173
75คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบพร้อมพิมพ์A514.5x2168
92ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ๒๗พร้อมพิมพ์< A513x18.5124
128เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2188
164ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า")พร้อมพิมพ์A514.5x21234
187ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์พร้อมพิมพ์A514.5x2164
243บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทยพร้อมพิมพ์--107
274พระกับป่า มีปัญหาอะไรพร้อมพิมพ์< A513.5x1842
342มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕พร้อมพิมพ์--46
400วิถีสู่สันติภาพพร้อมพิมพ์A514.5x2137
530ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21155
544พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)พร้อมพิมพ์A514.5x2174
565ตอบ ดร.มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณีพร้อมพิมพ์A514.5x21458
574นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอาพร้อมพิมพ์A514.5x21336
576พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2124
580แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้พร้อมพิมพ์A514.5x2136
582ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงพร้อมพิมพ์A514.5x21118
590ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหมพร้อมพิมพ์A514.5x21124
610ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?พร้อมพิมพ์A514.5x2123
620The Buddhist Discipline in Relation to Bhikkhunis: Questions and Answers - Phra Payutto and Dr. Martin Seeger พร้อมพิมพ์A514.5x21452
677หนังสือรวมธรรมเทศนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดีพร้อมพิมพ์A514.8x2150
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพพร้อมพิมพ์A514.5x2111
692วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2119
716Awakened Women: Surpassing Great Brahmaพร้อมพิมพ์A514.5x21162
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)พร้อมพิมพ์A514.5x21121

เรียบเรียงจากหนังสือพุทธธรรม (รวม ๑๓ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
302พุทธธรรม ฉบับเดิม๘๖พร้อมพิมพ์A514.5x21395
525The Three Signs: Anicca, Dukkha & Anatta in the Buddha's Teachingพร้อมพิมพ์A514.5x21115
583พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย๔๔พร้อมพิมพ์A421x281359
584ไตรลักษณ์: จบโลก ถึงธรรม ด้วยรู้สามอย่างนี้๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21198
585ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่พร้อมพิมพ์A514.5x21184
586ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่พร้อมพิมพ์A514.5x21142
592โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม๒๙พร้อมพิมพ์A421x3088
619บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)พร้อมพิมพ์A514.5x2147
621บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่)พร้อมพิมพ์A421.0x29.723
678พุทธธรรม ภาพรวมพร้อมพิมพ์A514.5x2154
717พุทธธรรม เฉพาะภาพรวม (An Overview of Buddhadhamma) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-51
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)พร้อมพิมพ์A514.5x21121
758ພຸທທະທັມ ສະບັບຂະຫຍາຍຄວາມ (ลาว) พุทธธรรม ฉบับปรับขยายพร้อมพิมพ์A421.0 x 29.7959

ตามรอยอริยวินัย (รวม ๓๗ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
26การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)๒๖พร้อมพิมพ์--314
30การแพทย์แนวพุทธ๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x2163
31การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21614
37การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหนพร้อมพิมพ์A514.5x2125
39การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2147
40การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตพร้อมพิมพ์A514.5x2180
47การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น๖๒พร้อมพิมพ์A514.5x2124
70คนไทย สู่ยุคไอที๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21192
92ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ๒๗พร้อมพิมพ์< A513x18.5124
95ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม๖๔พร้อมพิมพ์A514.5x2167
106คู่มือชีวิต๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x21231
128เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2188
149ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม๓๑พร้อมพิมพ์A514.5x2148
203ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x218
226ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2181
234นิติศาสตร์แนวพุทธ๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21138
318พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21231
355ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2123
358รักษาใจยามป่วยไข้๑๐๙พร้อมพิมพ์A610.5x14.532
363รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลกพร้อมพิมพ์A514.5x2151
400วิถีสู่สันติภาพพร้อมพิมพ์A514.5x2137
405วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2147
413ศิลปศาสตร์แนวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2195
417เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21100
423สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบันพร้อมพิมพ์A514.5x21142
436สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญาพร้อมพิมพ์A514.5x2170
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x21132
456สู่การศึกษาแนวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2159
549ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x21268
568คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คนพร้อมพิมพ์A514.5x21249
588มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคตพร้อมพิมพ์A514.5x2162
619บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)พร้อมพิมพ์A514.5x2147
644มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบายพร้อมพิมพ์A5-55
654ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์พร้อมพิมพ์A5-39
656พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกพร้อมพิมพ์--31
672ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2126
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพพร้อมพิมพ์A514.5x2111

ภาษาต่างประเทศ (รวม ๒๕ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
267พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม๖๒พร้อมพิมพ์A421x28405
492A Constitution for Living๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x21103
493Beyond Tolerance and Pleasureพร้อมพิมพ์A421x306
496Buddhist Economicsพร้อมพิมพ์A414.5x2148
519Samadhi in Buddhism๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2141
523Thai Buddhism in the Buddhist World๑๔พร้อมพิมพ์A515.5x23252
524The Pali Canon: What a Buddhist Must Knowพร้อมพิมพ์A514.5x2176
525The Three Signs: Anicca, Dukkha & Anatta in the Buddha's Teachingพร้อมพิมพ์A514.5x21115
528Vision of the Dhamma: A Collection of Buddhist Writings in Englishพร้อมพิมพ์A514.5x21175
558Buddhism and The Business World : The Buddhist Way to deal with businessพร้อมพิมพ์-14x16.579
578A Brief Introduction to the Buddha-Dhammaพร้อมพิมพ์-14x16.539
620The Buddhist Discipline in Relation to Bhikkhunis: Questions and Answers - Phra Payutto and Dr. Martin Seeger พร้อมพิมพ์A514.5x21452
624True Education Begins with Wise Consumptionพร้อมพิมพ์--23
625The Unheralded Value of the Vinayaพร้อมพิมพ์--40
647ROYAL VIRTUESพร้อมพิมพ์A5-31
666Prelude to Buddhadhammaพร้อมพิมพ์A4-51
673Education Made Easyพร้อมพิมพ์A514.5x2144
674Growing in Meritพร้อมพิมพ์A5-32
675Perfect Happinessพร้อมพิมพ์A5-28
676Honouring the Claim 'We Love the King'๑๒พร้อมพิมพ์A5-23
680ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะพร้อมพิมพ์A5-54
685กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 21110
716Awakened Women: Surpassing Great Brahmaพร้อมพิมพ์A514.5x21162
719Reflections on Death and Dyingพร้อมพิมพ์A514.5x21120
722Siam Saamtri A Buddhist System of Thai Educationพร้อมพิมพ์A514.5x21217

2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) (รวม ๒๔ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
267พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม๖๒พร้อมพิมพ์A421x28405
577ทำอย่างไรจะหายโกรธ (Ten Ways to Keep Anger at Bay: Buddhist's Quick Tips to Quell Malcontent)((ฉบับ ๒ ภาษา แปลโดยคุณโสมย์วสี น้ำทิพย์)พร้อมพิมพ์< A513.5x1890
599หลักสูตรอารยชน (A Curriculum for Civilized People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานะวังศะ)พร้อมพิมพ์A514.5x2180
602อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษพร้อมพิมพ์A610.5x14.5200
603หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) (The Buddhis's Tenets: A Starting Point and a Unifying Point A Convergence for Success and Prosperity) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.5x21152
612ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา (Characteristics of Buddhism) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.8 x 21.0146
622โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Buddhist way of enhancing health) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.5x2172
627ธุดงค์: ทำอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร? (DHUTANGA: What to Do? Where? What for?) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌาณวังศะ)พร้อมพิมพ์--54
633ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" (Honouring the Claim 'We Love the King') (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x2132
634วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (The Unheralded Value of the Vinaya The Buddhist teachings on Social Discipline) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2188
635การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น (True Education Begins with Wise Consumption) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์-14.5x2138
650การศึกษาฉบับง่าย (Education made Easy) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2186
655ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ (If you know how to be elderly, then it is worth being an elder) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ) พร้อมพิมพ์A5-44
661ความสุขที่สมบูรณ์ (Perfect Happiness) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2128
662ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2162
663บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-108
664คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-77
679มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน (A Review of Desire) Since the Time of Genghis Khan) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2168
680ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะพร้อมพิมพ์A5-54
681คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (Sublime Blessings of Parents) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) พร้อมพิมพ์A514.5x2144
685กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 21110
686โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Seven Factors of Enlightenment A Buddhist Way of Enhancing) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 2131
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8x2156
717พุทธธรรม เฉพาะภาพรวม (An Overview of Buddhadhamma) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-51

ไม่ได้พิมพ์นานแล้ว (รวม ๑๑ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
52การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมพร้อมพิมพ์A514x16.583
121จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ๒๒พร้อมพิมพ์A514.5x2136
127เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2134
186ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนาพร้อมพิมพ์A514.5x2192
334ภูมิธรรมชาวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2180
341มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21258
376เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x2180
400วิถีสู่สันติภาพพร้อมพิมพ์A514.5x2137
437สลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติพร้อมพิมพ์A514.5x21284
441สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิตพร้อมพิมพ์A514.5x2119
532ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคมพร้อมพิมพ์A514.5x2149