รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย จ

พบธรรมบรรยาย 54 เรื่อง

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๑ [0:55:51 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 1

จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม ? [0:29:59 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ลำดับที่ 1

จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก [0:42:40 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด หลักชาวพุทธ ลำดับที่ 1

จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา [1:19:38 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 1

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๒ [0:54:45 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 2

จะเป็นใครก็มีความสุขได้ ขอเพียงให้ใช้ชีวิตให้เป็น [0:46:33 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๓

อยู่ใน CD ชุด ฟังที่ไร ได้สุขทุกที ลำดับที่ 2

จักรใด ขับดันยุคไอที [0:54:17 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ลำดับที่ 2

จากวาเลนไทน์ สู่ความเป็นไทย [0:40:42 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖

อยู่ใน CD ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า ลำดับที่ 2

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๓ [0:48:42 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 3

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๔ [0:49:00 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 4

จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข [0:49:37 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 4

จิต-วัตถุ กับ นาม+รูป วิทยาศาสตร์-พุทธศาสตร์ จะตีตกหรือจะเติมเต็ม [0:43:36 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 4

จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๒ [1:03:21 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 5

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๕ [0:39:47 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 5

จะมีตนที่พึ่งได้ ต้องมีธรรมและปัญญาที่จะตัดสินใจ [0:39:43 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 5

จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา [0:30:11 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘ ลำดับที่ 5

จะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา [0:57:43 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 5

จริยธรรม-ภาวะผู้นำ ช่วงที่ ๓ [0:33:42 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 6

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๖ [0:38:35 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 6

จะอยู่วัดบ้านหรืออยู่วัดป่าก็น่าศรัทธา ถ้ามีธรรมให้แก่ประชาชน [1:18:47 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 6

จุดเริ่มของแผ่นดินธรรม [0:14:23 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ธัมเมกขสถูป เมือสารนาถ อินเดีย เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ลำดับที่ 6

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๗ [0:53:55 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 7

จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์ [1:01:58 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ลำดับที่ 7

จะทำอย่างไร กับวิกฤตการเมืองวันนี้ ช่วงที่ ๘ [0:50:38 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 8

จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัว [1:05:44 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘ ลำดับที่ 8

จะเชื่อหรือไม่ กรรมไม่ง้อใคร ตอนที่ ๑ [1:08:07 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖ ลำดับที่ 10

จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก [0:42:47 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 12

จิตวิญญาณแบบแม่มด แบบฮิปปี้ หรือแบบฤาษี จะเอาแบบไหนคิดกันให้ดี [1:33:04 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 12

จริต๖และหลักการดูจริต [0:12:37 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 15

จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา [0:30:10 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 18

จากจิตภาวนาสู่ปัญญาภาวนาตามวิธีสติปัฏฐาน [0:50:17 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 21

จะไปนั่งสมาธิ หรือเข้าวิปัสสนา ก็มาทำความเข้าใจให้มีพื้นกันไว้ก่อน [0:52:50 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 54

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง