รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ถ

พบธรรมบรรยาย 43 เรื่อง

ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล [0:53:31 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล ลำดับที่ 1

ถ้าไปถึงปัญญา ก็ไม่มัวหลงหาจริยธรรมสากล [0:53:34 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ลำดับที่ 4

ถ้าสังเวชเป็น ก็จะได้เห็นธรรมกาย [0:43:01 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ มกุฏพันธนเจดีย์ เมืองกุสินารา อินเดีย เมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ลำดับที่ 7

ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ การศึกษาไทยก็ยังไม่สิ้นความหวัง [0:45:04 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 8

เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนที่ ๑ [0:34:13 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 9

ถ้าไม่ถือแบบงมงาย ก็อาจใช้พิธีกรรมมาสื่อธรรมให้ถึงคน [1:15:24 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 10

เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนที่ ๓ [0:37:25 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 11

เถรวาทของคอลัมนิสต์ กับเถรวาทตามหลักที่ไม่ผิด ตอนเสริมที่ ๔ [0:23:06 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 12

ถ้ารู้ภูมิหลังของอินเดียสักหน่อย จะค่อยเห็นแก่นของพระพุทธศาสนา [1:36:02 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 14

ถ้าอยู่แค่ความรู้สึกก็เป็นคนพาล ถ้าเอารู้มาประสานได้ ก็อาจเป็นบัณฑิต [0:30:13 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 17

ถ้าจะให้ชีวิตลงตัว ก็อย่ามัวตั้งรับ [0:23:54 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 20

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง