รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ป

พบธรรมบรรยาย 48 เรื่อง

ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่ [0:37:31 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘ ลำดับที่ 1

ปัญญาในชาดก เรื่องที่ ๑ [0:14:02 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 2

ปัญญาในชาดก เรื่องที่ ๒ [0:09:00 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 3

ประชาธิปไตยต้องพัฒนาคน ให้มีตนที่พึ่งได้ [0:48:57 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 4

ปัญญาของพระกุณฑลเกสีเถรี [0:13:14 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 4

ปลิโพธ [0:10:46 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 5

ปัญญาระดับสามัญ [0:08:05 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 5

ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๑ [0:36:46 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 7

ประชาธิปไตยยังเคว้งคว้างร่อนไถล ได้แค่รับใช้ทิฐิดิ่งโด่ง [0:50:36 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 8

ปรัชญาการศึกษาฉบับง่าย ใช้ได้ทั่วโลก ตอนที่ ๒ [0:45:22 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 8

ประชาธิปไตยไทยที่ร่อแร่ เพราะสอบตกแค่เรื่องง่ายๆ [0:50:36 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 9

แปดนั้นรวมให้ดี จะถึงจุดหมายเร็วไว [0:23:49 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ ลำดับที่ 9

ประชาธิปไตยจะดีได้ ต้องไม่ทิ้งงานพัฒนาคน [0:51:11 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 10

ปฏิกรรม (ตอนที่ ๑) มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม [0:34:28 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙ ลำดับที่ 11

ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง [1:12:26 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ลำดับที่ 13

ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้ [0:47:01 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 15

ปีใหม่ ต้อนรับหรือท้าทาย และจุดหมายชีวิต [1:02:56 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 15

ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย [0:37:00 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา

อยู่ใน CD ชุด ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม ลำดับที่ 16

ปฏิกรรม ตอนที่ ๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม [0:34:28 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 17

ปฏิกรรม ตอนที่ ๒ คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า [0:36:26 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 18

ปีติว่าแสนดี ก็สู้สุขไม่ได้ แต่ถึงอุเบกขาเมื่อไร สุขกลายเป็นรองทันที [0:37:44 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 22

ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง [1:12:09 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 25

ปริญญา ๓ [0:07:23 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 28

ปัญญาเป็นแดนยิ่งใหญ่ ต้องพัฒนากันไป จนกลายเป็นโพธิญาณ [1:11:02 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 36

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง