รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย พ

พบธรรมบรรยาย 74 เรื่อง

พิธีบรรพชา [0:029:31 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ

อยู่ใน CD ชุด คุยกับเณร พอให้เห็นธรรม ลำดับที่ 1

พรหมพราหมณ์-พรหมพุทธ [0:45:57 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม ลำดับที่ 2

พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร [0:29:53 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 2

พอบวชพ้นอกพ่อแม่ ต้องรู้ให้แน่ ว่าจะมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร [0:36:01 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 2

พัฒนาแต่ทรัพยากรคน ลืมพัฒนาประชาชนที่ครองเมือง [0:51:14 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 2

พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๑ [0:28:45 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 3

พอบวชเสร็จเป็นพระใหม่ อะไรทำได้ ทำไม่ได้ ต้องรู้ทันที [0:13:39 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 3

พอเข้าสู่ศาสนา ก็เห็นการบูชา จึงต้องรู้ว่าจะบูชาอย่างไรดี [0:30:54 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 4

โพธิพฤกษ์ - โพธิญาณ [1:16:26 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ลำดับที่ 5

พระโพธิสัตว์ จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไร [0:33:28 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด หลักชาวพุทธ ลำดับที่ 8

พิธีสมาทานกรรมฐาน [0:08:50 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 8

พุทธธรรมกับการรักษาคนไข้ [1:16:39 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖ ลำดับที่ 8

เพศศึกษาพลาดแน่ ถ้ามองแค่เพศสัมพันธ์ [1:08:54 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า ลำดับที่ 8

พิธีสมาทานกรรมฐาน คุณพระรัตนตรัย [0:15:06 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 9

พุทธศาสนาเกิดขึ้นมา มิใช่ว่าพิธีกรรมจะไร้ความหมาย [0:29:04 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 9

พุทธาวาสที่ญาติโยมมาทำบุญฟังเทศน์ สังฆาวาสเป็นเขตที่พระสงฆ์อยู่วิเวก [0:35:05 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 9

พุทธคุณ ข้อที่ ๑ สุคโต [0:18:13 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 10

พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๑ [1:33:00 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 10

พระ กับ ธรรมวินัย [0:26:58 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 11

พระก็ป้อแป้ คนก็ร่อแร่ จะแก้วิกฤด ต้องรู้ว่าสังคมวิปริตแค่ไหน [0:47:22 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 11

พุทธคุณ ข้อที่ ๒ อรหัง [0:22:49 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 11

พุทธรัฐศาสตร์ ช่วงที่ ๒ [1:31:19 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 11

โพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร [0:24:37 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 11

พระกับสังฆะ และ สังคม [0:56:31 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘ ลำดับที่ 12

พุทธคุณ ข้อที่ ๓ สัมมา [0:23:26 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 12

พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย [0:24:23 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖ ลำดับที่ 14

พุทธคุณ ข้อที่ ๕ โลกวิทู [0:20:02 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 14

พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน (ตอนที่ ๑) [0:58:45 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙ ลำดับที่ 14

พุทธแค่ไหนคือเถรวาท พุทธอย่างไรเป็นมหายาน (ตอนที่ ๒) [0:53:16 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙ ลำดับที่ 15

พระไตรปิฎกบาลีนี้รักษากันมาอย่างไร ใครๆ จึงพากันยอมรับเป็นหลัก [0:29:51 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙ ลำดับที่ 16

พัฒนาคน ต้องให้พ้นอธิษฐานด้วยตัณหา ให้ได้ปัญญาเหนือกว่าลิงเฝ้าสวน [0:30:13 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 16

พรปีใหม่ ไม่ใช่แค่ให้รวย [0:24:48 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา

อยู่ใน CD ชุด ทุกวันสำคัญ ชวนกันเจริญธรรม ลำดับที่ 17

พุทธคุณ ข้อที่ ๘ พุทโธ [0:22:21 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 17

พุทธคุณ ข้อที่ ๙ ภควา [0:13:54 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 18

โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ [0:42:35 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 24

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง