รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ย

พบธรรมบรรยาย 6 เรื่อง

ย้อนทางเข้าสู่แดนพุทธภูมิ [0:48:08 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ อโศการาม เมืองปัตนะ ประเทศอินเดีย เมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ลำดับที่ 1

ยืนบนฐานของตัวให้มั้น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า [0:37:04 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ ลำดับที่ 22

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง