รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ร

พบธรรมบรรยาย 42 เรื่อง

"รายการขอคิดด้วยคน" ขอให้ช่วยค้นหาความสุข [1:21:28 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด ฟังที่ไร ได้สุขทุกที ลำดับที่ 1

รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า [0:38:44 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ มกราคม ๒๕๓๖

อยู่ใน CD ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า ลำดับที่ 1

รักงาน คือรักแค่ไหน มีปัญญา คือรู้เท่าใด [0:38:55 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ลำดับที่ 2

รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด [0:38:56 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด ทันโลก ถึงธรรม ๒๕๔๘ ลำดับที่ 2

รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลก [1:10:44 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ ลำดับที่ 4

โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา [0:46:41 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะกับการศึกษา ลำดับที่ 4

โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทยอนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจ และก้าวไปในปัญญา [0:46:26 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖ ลำดับที่ 4

รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด [0:38:59 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 7

รักษาธรรม คือรักษาความเป็นไท [1:38:52 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

อยู่ใน CD ชุด จาริกบุญ จารึกธรรม ลำดับที่ 10

เรื่องเสริมที่ ๑ สุดโต่งจึงเข้มแข็ง พอจะถูกทางก็ไม่มีแรง [0:54:06 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 11

เรื่องเสริมที่ ๒ ยอมรับตามที่เป็น แต่อย่าหยุดอยู่แค่ที่เป็น [0:34:24 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 12

รู้จักชาวพุทธเพื่อนบ้าน [0:53:45 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา

อยู่ใน CD ชุด นึกอะไร ก็ได้ธรรมทุกที่ ๒๕๕๓ ลำดับที่ 13

เรื่องตายแล้วฟื้นไม่เท่าไร เรื่องใหญ่คือตายอย่างไรจะแน่ใจว่าดี [0:46:20 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 13

เรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ [0:50:27 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ สถาบันศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 13

เรื่องฝันเรื่องตาย อะไรจริงอะไรดี มาคุยเรื่องจิตใจกันบ้างก็ดี [0:35:39 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 14

เรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง [0:43:18 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๒

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 14

เรื่องฝัน เรื่องอธิษฐาน ดูจิตทำงาน เป็นไปได้ไหม [0:26:49 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 15

ระวัง ทางสายกลางกลายเป็นทางไร้จุดหมาย ไม่ยึดมั่นกลายเป็นยึดเข้าเต็มเปา [0:15:25 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 17

รัฐศาสตร์เพื่อชาติVSรัฐศาสตร์เพื่อโลก [1:10:36 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 17

เรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ [1:22:55 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 19

เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา [0:22:06 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๘

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 21

รู้จักนิพพาน ที่ชาวบ้านอยากได้ [0:12:32 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 23

รู้จักนิพพาน ที่นักวิชาการพอเข้าใจ [0:38:06 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 24

เรื่องบวชภิกษุณีก็พิจารณาไป แต่อย่าลืมใส่ใจยกฐานะแม่ชี [0:30:12 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 29

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง