รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ล

พบธรรมบรรยาย 18 เรื่อง

โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไหวหรือ [1:09:02 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 2

เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม [0:28:31 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

อยู่ใน CD ชุด หลักชาวพุทธ ลำดับที่ 3

เล่าเรื่องเมืองพาราณสี [0:25:52 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 6

เลือกหาที่สัปปายะ [0:07:26 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 7

โลกถึงกันกว้างใหญ่ แต่ใจคนกลับแคบลง [1:14:46 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ ลำดับที่ 9

เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม [1:51:06 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 10

เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม [1:51:05 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ ลำดับที่ 11

ลิงในนิทานชาดก [0:11:23 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 23

ลำดับการปฏิบัติในการเจริญอานาปานสติ ๑๖ ขั้น [0:10:20 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 42

ลำดับการปฏิบัติ [0:23:05 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 46

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง