รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ส

พบธรรมบรรยาย 51 เรื่อง

สมมติ สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม [2:00:42 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ ลำดับที่ 1

สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ ๑๕๐ ข้อได้ไหม [0:41:51 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒

อยู่ใน CD ชุด ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา ลำดับที่ 1

สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน [1:49:53 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ ลำดับที่ 2

สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน [1:50:00 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 3

สู่ชีวิตแห่งการศึกษาและสร้างสรรค์ บนฐานของอายตนะ ๖ [1:07:47 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะกับการศึกษา ลำดับที่ 3

สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้ [0:51:34 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 4

สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้ [0:51:32 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า ลำดับที่ 6

สวดมนต์ก่อนนอนใช้บทไหนดี [0:29:49 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด หลักชาวพุทธ ลำดับที่ 7

สังคมต้องหลากหลาย ให้เข้ากับระดับการพัฒนาของคน [0:53:51 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด วิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร? ลำดับที่ 7

สิทธิสตรีนิด สังคายนาหน่อย [0:55:53 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะมองโลก ๒๕๔๗ ลำดับที่ 7

สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน [1:49:52 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ฟังที่ไร ได้สุขทุกที ลำดับที่ 7

สวดมนต์เป็นเรื่องใหญ่ สวดกันทำไมต้องรู้ให้ชัด [0:41:07 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 8

สมาทานศีล อธิษฐาน แผ่เมตตา มรณสติ ระลึกถึงบุญ ข้อห้าม [0:41:43 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 10

สิทธิมษุษยชน [0:34:13 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 12

สมมติสื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม [2:00:35 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๔

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะสู่การเมือง ลำดับที่ 14

สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๑ [0:57:48 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา

อยู่ใน CD ชุด หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด ลำดับที่ 14

สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๒ [0:57:51 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา

อยู่ใน CD ชุด หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด ลำดับที่ 15

สนทนาธรรมทั่วไป [1:29:10 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 16

สมถะ - วิปัสสนา [0:59:38 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา

อยู่ใน CD ชุด หลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด ลำดับที่ 16

เสรีภาพ เสรีธรรม [0:12:55 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 18

สมาธิ-อธิจิตตสิกขา-ขันติ [0:21:02 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๒ ลำดับที่ 19

สมาบัติ ๘ อภิญญา ๖ [0:19:30 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 19

สันโดษ ธุดงค์ [0:25:20 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 26

สันติภาพเกิดขึ้นได้อย่างไร [0:12:09 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 31

สังฆทาน [0:07:18 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 33

สุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง [0:38:45 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 59

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง