รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย อ

พบธรรมบรรยาย 48 เรื่อง

โอวาทพระใหม่หลังปาฏิโมกข์ ๑๗ ส.ค. ๕๕ [0:18:12 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ

อยู่ใน CD ชุด โอวาท ในพรรษา ๒๕๕๕ ลำดับที่ 2

อย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง [1:08:52 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ มหาเจดีย์ อ. ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 3

โอวาทหลังมหาปวารณา ๓๐ ต.ค.๕๕ [0:57:16 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ

อยู่ใน CD ชุด โอวาท ในพรรษา ๒๕๕๕ ลำดับที่ 4

อย่ามัวสับสน จริยธรรมสากล อยู่ที่ถึงความจริง [1:01:22 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๐

อยู่ใน CD ชุด ธรรมนี้ มิไกล ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ลำดับที่ 5

อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี [0:31:12 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด พอรู้ทาง ก็สุขแท้ ลำดับที่ 5

อานิสงส์ของศีล [0:14:02 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 9

อยากแก้กรรม จะทำอย่างไร [0:13:37 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด ธรรมมีลำดับ ๒๕๕๑ ลำดับที่ 12

อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย [0:51:21 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข ลำดับที่ 12

เอาวัตถุมงคลมาเป็นบันได พัฒนาคนไปให้พ้นวัตถุมงคล [1:37:36 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 12

อภิธรรม ๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง [0:52:29 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา เมื่อ ๑๔ กันยายน ๒๕๔๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙ ลำดับที่ 13

อย่ามัวตอมมัวดมอาจม จงร่วมกันพาสังคมสู่จุดหมาย [1:00:59 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๕

อยู่ใน CD ชุด ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕ ลำดับที่ 13

อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา [0:46:20 ชม.]

จาก ตอบปัญหาพระใหม่ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๑

อยู่ใน CD ชุด จะทำอย่างไรกับวิกฤตการเมืองวันนี้ ลำดับที่ 15

อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี [0:29:52 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๖

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะหลากหลายในปี ๒๕๔๖ ลำดับที่ 16

อะไรกันคนไทย ยังไม่รู้จักว่าสันโดษอย่างไหนดี อย่างไหนไม่ดี [0:46:15 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 20

อย่าเอาความอยากที่ชั่วร้ายมาปะปน ความอยากที่เป็นกุศลนั้นเราต้องมี [0:33:22 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 21

อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย [0:51:04 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 23

อุโบสถ คืออะไร ถืออย่างไร [0:15:08 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับโยม

อยู่ใน CD ชุด เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑ ลำดับที่ 28

อนุปัสสนา ๓ [0:02:08 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 29

อยากได้สมาธิกันนักหนา ถ้าไม่เอาสติมานำหน้า ทางสำเร็จก็ไม่มี [0:50:24 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 34

อารมณ์ของสติปัฏฐานโดยย่อ [0:07:55 ชม.]

จาก เทศน์ บรรยาย ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา เมื่อ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๔

อยู่ใน CD ชุด จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา ลำดับที่ 34

อยากเป็นคนมีปัญญาดี ถ้าสติไม่มี ก็หมดทางเจริญปัญญา [1:03:26 ชม.]

จาก สนทนาธรรมกับพระ ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ลำดับที่ 35

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง