รายชื่อธรรมบรรยายที่ขึ้นต้นด้วย ๒

พบธรรมบรรยาย 1 เรื่อง

๒ ทางแยกแห่งชีวิต ที่เริ่มจากอายตนะ (๑.สายความรู้สึก ๒.สายความรู้) [0:30:33 ชม.]

จาก ธรรมกถา ปาฐกถา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๕๓๙

อยู่ใน CD ชุด ธรรมะกับการศึกษา ลำดับที่ 2

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง