ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for Nyanvesk online

Nyanvesk online

ช่องทางสื่อสารงานธรรมใหม่ ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย โดยคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน
ทางยูทูบ Nyanavesk online  และ Nyanavesk podcast

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for กลับตาลปัตร [youtube]

กลับตาลปัตร [youtube]

คำพุทธที่เคยพลาด

กลับมารู้ มาเข้าใจกันใหม่

ทุกเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือน
เริ่ม ๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for คอร์ส ภาวนา ออนไลน์ : ก่อนตาย | หายใจ | ด้วยรัก

คอร์ส ภาวนา ออนไลน์ : ก่อนตาย | หายใจ | ด้วยรัก

ร่วมเรียนรู้กรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : มรณานุสสติ | อานาปานสติ | เมตตาพรหมวิหาร

ภาวนาตลอดช่วงวันหยุดยาว ต้นพรรษา  :  ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เริ่มรับสมัคร ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล
เช่น เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่
บังสุกุล หรือสวดพระอภิธรรม
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง