ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for สุขา สาธารณะ

สุขา สาธารณะ

สุขา สาธารณะ
 
พื้นที่สาธารณะเพื่อปลดเปลื้องทุกข์ภายใน
 
ห้องสนทนาที่เปิดกว้าง สำหรับการปลดปล่อย บอกเล่า แบ่งปัน เรียนรู้
เพื่อแปรเปลี่ยน ทุกเรื่องราวความทุกข์ ให้กลายเป็นความสุข .. ร่วมกัน
 

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for ฟังธรรมร่ำชา สนทนายามบ่าย Online

ฟังธรรมร่ำชา สนทนายามบ่าย Online

วันเสาร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
 
รับจำนวน ๓๐ ท่านเท่านั้น
 
การเข้าร่วมกิจกรรม 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน zoom

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
วันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 
ตลอดเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 


ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล
เช่น เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่
บังสุกุล หรือสวดพระอภิธรรม

อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย

อ่านต่อ

บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน

อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง