ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร อุทิศถวายพระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ)

การบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร อุทิศถวายพระมงคลธีรคุณ (อินศร จินตาปัญโญ)

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน  ๒๕๖๗

ภาคเช้า  เวลา ๑๐.๐๐ น.
ภาคเย็น เวลา ๑๘.๓๐ น.

Thumbnail Image for กําหนดการสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระมงคลธรีคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

กําหนดการสวดพระอภิธรรม อุทิศถวาย พระมงคลธรีคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ) จนครบ ๑๐๐ วันแห่งการถึงแก่มรณภาพ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
เริ่มเวลา ๑๘.๓๐ น. 

Thumbnail Image for ทำบุญวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

ทำบุญวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

๐๖.๐๐ น.     ทำบุญตักบาตรในบริเวณวัด
๐๗.๓๐ น.    ถวายภัตตาหารพระสงฆ์
๐๙.๓๐ น.    ญาติมิตรผู้มาร่วมงาน พร้อมกันที่อุโบสถ
๑๐.๔๐ น.     สรงน้ำพระพุทธรูป ณ อุโบสถชั้นล่าง

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

เจริญพระพุทธมนต์
ฟังธรรม-ทําบุญ
ผ่านโปรแกรม Zoom
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง