ห้องสมุดออนไลน์

หนังสือธรรม

ธรรมนิพนธ์ และ บทสนทนา/ตอบคำถาม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

อ่าน

เสียงธรรม

ธรรมบรรยาย และเสียงอ่านหนังสือธรรม
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ฟัง

กิจกรรม

Thumbnail Image for วิสาขบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๔

วิสาขบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๔

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๕.๐๐  ธรรม ออน ทัวร์
๑๗.๐๐ เปิดตัว ญาณเวศก์ ออนไลน์
๑๘.๐๐ สมาทานรับศีล สดับธรรมมงคล
๑๘.๓๐ วันสำคัญของชาวพุทธไทย
๑๙.๐๐ ธรรมกถาวิสาขบูชาออนไลน์
           โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๑๙.๓๐ จิตตานามัย สู่จิตภาวนา

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for 3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 เวทีสื่อสาร 3 ลานความรู้
เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล (และโรคระบาด)

1. P. A. Payutto Bhikhhu
2. วัดญาณเวศกวัน 
3. Nyanavesk online | Nyanavesk podcast

ดูรายละเอียด
Thumbnail Image for ตามรอย.. พุทธธรรม (หลักสูตรออนไลน์)

ตามรอย.. พุทธธรรม (หลักสูตรออนไลน์)

ศึกษาหนังสือ "พุทธธรรม"  (ออนไลน์)
เรียนรู้ ความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

สอบถามข้อมูล

กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล
เช่น เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่
บังสุกุล หรือสวดพระอภิธรรม
อ่านต่อ

สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานที่วัด
พึงทราบช่วงเวลาที่เหมาะสม
และหลักปฏิบัติอันเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย
อ่านต่อ

บรรพชา-อุปสมบท

ผู้ที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนา ศึกษาธรรมะ
อยู่ร่วมสังฆะของวัดญาณเวศกวัน
อ่านต่อ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง