กิจกรรม ญาณเวศก์ ออนไลน์

ช่องทางสื่อสารงานธรรมใหม่
โดยคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน

เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล 

ดูรายการสื่อธรรม Nyanavesk online ทั้งหมดได้ที่
https://nyanavesk.online/

Nyanavesk online 
youtube : https://www.youtube.com/@nyanaveskonline

Nyanavesk podcast

soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง