กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล เช่น แสดงธรรม ทำบุญบ้าน ทำบุญอุทิศกุศล หรือบุญพิธีขนาดเล็ก กรุณาแจ้งนิมนต์พระล่วงหน้าอย่างน้อย ๔๕ วัน  และทางวัดจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันรับกิจ ประมาณ ๒ - ๔ สัปดาห์ก่อนงาน

การแจ้งนิมนต์พระ
๑. กรอกข้อมูลด้วยตัวเองที่ห้องธุรการวัด (ส่วนวันพฤหัสบดี ให้ติดต่อที่อาคารประชาสัมพันธ์) 
๒. ดาวน์โหลด ใบฎีกานิมนต์พระ กรอกข้อมูล แล้วส่งผ่านอีเมล์ nyanavesk.info@gmail.com
๓. เพิ่มเพื่อนใน Line โดยสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @watonline แล้วให้ผู้นิมนต์พิมพ์มาเป็นข้อความ
ระบุวัน/งาน/จำนวน/รถ/ที่อยู่ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ให้ชัดเจน

สอบถามรายละเอียด โทร ๐๘๑-๖๙๔-๒๙๒๘   ในช่วงเวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  (เว้นวันพฤหัสบดี)

หากจะขอใช้รถของวัด กรุณาวาดแผนที่ หรือส่งพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่จัดงานมาที่อีเมลดังกล่าวด้วย

ขอความร่วมมือในการมินมต์พระไม่เกินกิจละ ๕ รูป และทางวัดขอโอกาสที่ะรับกิจนิมนต์ในแต่ละสัปดาห์ประมาณ ๕ กิจ เพื่ออนุเคราะห์ให้เวลาแก่พระภิกษุในการศึกษาและปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ  (ทบทวน หลักการ "ทำทาน อย่าให้เสียบุญ")   


ดาวน์โหลด ใบฎีกานิมนต์พระ
ดาวน์โหลด คู่มือการนิมนต์พระ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ดาวน์โหลด คู่มือการนิมนต์พระ พิธีทำบุญอุทิศกุศล
ดาวน์โหลด คู่มือการนิมนต์พระ กิจนิมนต์บุญพิธีขนาดเล็ก (กิจนิมนต์มินิ)


คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับการถวายสังฆทาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง