กิจนิมนต์

ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล เช่น เจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ บังสุกุล หรือสวดพระอภิธรรม กรุณาแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ โดยกรอกใบฎีกาอาราธนาพระภิกษุ ระบุ ชื่อเจ้าภาพ ประเภทของงานพิธี จำนวนพระสงฆ์ วัน-เวลา สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ วาดแผนที่สถานที่จัดงาน (กรณีให้ทางวัดจัดรถไปเอง) และต้องการขอยืมของประกอบพิธี จากทางวัดหรือไม่ จากนั้นยื่นใบฎีกาอาราธนาให้เจ้าหน้าที่ที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ (หอสมุด ชั้น ๑) ทางวัดยืนยันรับกิจทุกวันพุธสัปดาห์ถัดไป หรือพุธสัปดาห์สุดท้ายของเดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕ ต่อ ๑๒๑ หรือพระภัตตุเทศก์ พระมหาเอกวัฒน์ เอกคฺคจิตโต (ต่อ ๑๑๒) ได้ทุกวัน จันทร์ - เสาร์ เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น.


ดาวน์โหลดใบฎีกาอาราธนา
ดาวน์โหลดคู่มือการนิมนต์พระ พิธีมงคล
ดาวน์โหลดคู่มือการนิมนต์พระ พิธีบังสุกุลอุทิศกุศล
ดาวน์โหลดกิจนิมนต์บุญพิธีขนาดเล็ก
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง