กิจนิมนต์ / กิจนิมนต์ออนไลน์


ผู้ที่ประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล เช่น แสดงธรรม ทำบุญบ้าน ทำบุญอุทิศกุศล หรือบุญพิธีขนาดเล็ก กรุณาแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๔ สัปดาห์

โทร ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕ ได้ทุกวัน ในช่วงเวลา ๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
หรือดาวน์โหลดใบฎีกานิมนต์พระ ระบุรายละเอียดแล้วส่งอีเมลมาที่ nyanavesk.info@gmail.com

หากจะขอใช้รถของวัด กรุณาวาดแผนที่ หรือแชร์พิกัดตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่จัดงานมาที่อีเมลดังกล่าวด้วย

ทางวัดจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันรับกิจในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ก่อนวันงาน

ดาวน์โหลด ใบฎีกานิมนต์พระ
ดาวน์โหลด คู่มือการนิมนต์พระ พิธีเจริญพระพุทธมนต์
ดาวน์โหลด คู่มือการนิมนต์พระ พิธีทำบุญอุทิศกุศล
ดาวน์โหลด คู่มือการนิมนต์พระ กิจนิมนต์บุญพิธีขนาดเล็ก (กิจนิมนต์มินิ)


*** ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด กรุณาติดตามมาตรการล่าสุดทาง facebook วัดญาณเวศกวัน ***
*** หรือจัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom ก็ได้ ***     

Wat From Home

Wat From Home : กิจนิมนต์ออนไลน์ 

เจริญพระพุทธมนต์-ฟังธรรม-ทําบุญ ผ่านโปรแกรม Zoom

ท่านผู้มีศรัทธาประสงค์จะนิมนต์พระเพื่อทำบุญออนไลน์ สามารถติดต่อวัดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕ หรือ เพิ่มเพื่อนใน Line 


ขั้นเตรียมงาน

- ติดต่อนิมนต์พระผ่านไลน์ หรือโทรศัพท์ ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕ แจ้งวันเวลาที่สะดวกจะจัดงานนิมนต์ From Home กับเจ้าหน้าที่
- รอการติดต่อกลับจากพระสงฆ์เพื่อยืนยันรับนิมนต์ From Home (โปรดรอประมาณ ๓ วัน)
- จัดเตรียมสถานที่ มีโต๊ะหมู่บูชาพร้อมธูปเทียนดอกไม้ พาน ที่กรวดน้ำ (หากไม่มีขอยืมจากวัดได้) หากเป็นงานทำบุญอุทิศให้เตรียมรูปหรืออัฐิท่านผู้ล่วงลับไว้ด้วยแล้วใช้ด้ายสายสิญจน์วนซ้ายสามรอบ
ติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์/คอมพิวเตอร์ ของท่านและญาติมิตร หากมี Smart TV หรือโปรเจคเตอร์ท่านสามารถส่งสัญญาณภาพจากโทรศัพท์ขึ้นจอใหญ่ได้
- จัดเตรียมเครื่องไทยธรรมสำหรับทำบุญ (ของทั่วๆไป จัดเองง่ายกว่า ไม่ต้องเป็นชุดถังเหลืองแบบร้านสังฆภัณฑ์)
- หากท่านประสงค์จะบริจาคเงิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจหลักการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมวินัย

วันงาน

- เข้าห้อง Zoom ผ่านลิงก์ที่ส่งให้ทางไลน์ (สามารถส่งลิงก์ให้ญาติมิตรเข้าร่วมได้สูงสุด ๑๐๐ คน แม้อยู่คนละบ้านก็เข้าร่วมได้) พระและญาติโยมจะเข้ามาเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนเวลานัดหมาย
- กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล ฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายเครื่องไทยธรรม (ตั้งนะโม-กล่าวคำถวายพร้อมกัน) กรวดน้ำ รับพร
- พระสงฆ์แสดงธรรม เมื่อจบแล้วกราบลาพระรัตนตรัยเป็นอันเสร็จพิธี
- หากท่านต้องการถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุ/สงฆ์ วัดญาณเวศกวัน
     + ถ้าท่านขับรถมาเอง ให้ส่งที่จุด Drop-off หน้าอาคารญาณเวศก์ธรรมศาลา (โปรดเขียนชื่อผู้นิมนต์ติดไว้)
     + หรือ ส่งมาทางไปรษณีย์/บริษัทขนส่ง จ่าหน้าถึง
         วัดญาณเวศกวัน (ไทยธรรมถวายพระ)
         ม.๓ 
ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
         โทร ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕
         โปรดเขียนชื่อผู้นิมนต์ลงในกล่อง

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับการถวายสังฆทาน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง