ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

วัดญาณเวศกวัน
๑๐ หมู่ที่ ๓ (หลังพุทธมณฑล)
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔
ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

Google map : https://goo.gl/maps/kZN6CqNwSdH2ZejJ8

Google plus code : Q8C5+3F Bang Krathuek, Sam Phran District, Nakhon Pathom

 

ที่ตั้งวัด

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งวัด

โทรศัพท์ และหมายเลขติดต่อ


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ๐๙๕-๖๒๕-๖๙๕๕
(เวลาทำการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)


เบอร์โทรศัพท์
๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓
กด

๑      สอบถามเรื่องทั่วไป / กิจกรรมของวัด / ขอรับสื่อธรรม
๒      ติดต่อศูนย์สิกขา ขอพิมพ์หนังสือ
         (หรือโทร ๐๘๕-๕๐๔-๔๖๕๕)
๓      นิมนต์พระ
๔      ฝ่ายการเงิน  (หรือโทร ๐๘๑-๖๙๔-๒๙๒๘
        ยกเว้นวันพฤหัสบดี)

E-mail Address

ติดต่อขอพิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน : nyanaves.book@gmail.com
ติดต่อประชาสัมพันธ์ และขอนิมนต์พระ : nyanavesk.info@gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : info@watnyanaves.net

 

LINE Official Account

ID : @watonline

 

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง