ที่อยู่และข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่

วัดญาณเวศกวัน
๑๐ หมู่ที่ ๓ (หลังพุทธมณฑล)
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔
ต.บางกระทึก อ.สามพราน
จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

ที่ตั้งวัด

แผนที่แสดงตำแหน่งที่ตั้งวัด

โทรศัพท์ และหมายเลขติดต่อภายใน

๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๓๔-๑๐๒-๓๗๓

ต่อ

๑๐๑ พระมงคลธีรคุณ (รองเจ้าอาวาส)
๑๑๐ พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)

๓๐๑ สอบถามเรื่องทั่วไป / งานหนังสือ / รายละเอียดกิจกรรม
๓๐๒ ติดต่อนิมนต์พระ
๓๐๓ ฝ่ายการเงิน

E-mail Address

ติดต่อขอพิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน : nyanaves.book [at] gmail.com
ติดต่อประชาสัมพันธ์ และขอนิมนต์พระ : nyanaves.info [at] gmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : info [at] watnyanaves.net

 

 

 

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง