สังฆทาน

ผู้มีจิตศรัทธาประสงค์จะมาถวายสังฆทานและภัตตาหารที่วัด สามารถถวายได้ทุกวันก่อนพระฉันเช้าและฉันเพล ณ ญาณเวศก์ธรรมศาลา โดยพระจะนำสมาทานศีล รับถวายทาน สัมโมทนียกถา (แสดงธรรม) และอนุโมทนากถา (ให้พร) ตามลำดับ
- ช่วงเช้า เวลาประมาณ ๐๖.๔๕ น.
- ช่วงเพล เวลาประมาณ ๑๐.๔๕ น. 

หากประสงค์ถวายหลังช่วงฉันภัตตาหาร สามารถถวายได้ ดังนี้
- ช่วงเช้า  ทุกวัน เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. 
- ช่วงบ่าย เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 
   เวลาประมาณ ๑๒.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
 
   (ในช่วงบ่าย พระอาจมีกิจเกี่ยวกับการศึกษาหรืองานเผยแผ่ธรรมอื่นๆ
    ถ้าไม่มีพระมารับสังฆทาน  ผู้ที่ต้องการถวายสังฆทาน
    สามารถนำไปวางถวายที่ข้างพระประธานในอาคารญาณเวศก์ธรรมศาลา)

ทบทวนเรื่องสังฆทาน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


หมายเหตุ
  1. สาธุชนถวายสังฆทานในเวลาและสถานที่ที่กำหนด
  2. แนะนำให้นำสังฆทานไปวางจุดที่กำหนดไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
  3. พระภิกษุ ๑ รูป เป็นตัวแทนสงฆ์ แสดงธรรม ให้ศีล ให้พร กล่าวคำถวายสังฆทานร่วมกัน
  4. หากประสงค์จะถวายพระหลายรูป โปรดนิมนต์ล่วงหน้า
  5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณญาณิศา โทร ๐๘๑-๖๙๔-๒๙๒๘

คำถามที่ถามกันบ่อยๆ เกี่ยวกับการถวายสังฆทาน

 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง