กิจกรรม

สวดมนต์ วันพุธ

ชมรมจิตสบาย สาธยายธรรม

จัดโดย ชมรม จิตสบาย สาธยายธรรม

พุทธบริษัทที่สนใจรวมตัวกัน เพื่อจัดกิจกรรมที่ดีงามตามความสนใจ 
มีวัดเป็นพื้นที่สำหรับการเจริญกุศลร่วมกัน

ทุกวันพุธ
กรณีที่วันพุธตรงกับวันพระใหญ่ (๑๔ หรือ ๑๕ ค่ำ) ของดกิจกรรม 


๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.  อุบาสก อุบาสิกา เริ่มสวดมนต์ สาธยายธรรม
๑๙.๐๐ - ๑๙.๑๕ น. เจริญจิตภาวนา
๑๙.๑๕ - ๒๐.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยายจากพระภิกษุ หรือเทปบันทึกเสียง
๒๐.๐๐ - ๒๐.๑๕ น. บำเพ็ญอัตถจริยา ดูแลสถานที่ให้เรียบร้อย

เปลี่ยนสถานที่เป็น ญาณเวศก์ธรรมศาลา

ผู้ที่ต้องการใช้เบาะรองนั่ง กรุณานำมาเอง


บทสวดแต่ละสัปดาห์
สัปดาห์ที่ ๑
สัปดาห์ที่ ๒ :  
สัปดาห์ที่ ๓ :  
สัปดาห์ที่ ๔  :  
สัปดาห์ที่ ๕  :  
บทสวดมนต์พิเศษ : พิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ วัน  พระมงคลธีรคุณ 

การร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

- ถ่ายทอดภาพและเสียงทาง เฟซบุ๊ก "สวดมนต์วันพุธ"
https://www.facebook.com/groups/901824493627584
- ถ่ายทอดเสียงทาง ญาณเวศก์คลับเฮ้าส์ 
https://www.clubhouse.com/club/nyanavesk
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง