กิจกรรม

กรรมฐานใต้โบสถ์

ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน

 
ทุกวันเสาร์เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
ณ ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
และถ่ายทอดสด ทางยูทูป Buddhist Dhamma
 
หมายเหตุ : จัดกิจกรรมเฉพาะวันเสาร์  งดกิจกรรมวันอาทิตย์จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  "กรรมฐานใต้โบสถ์ : ญาณเมตตา"
https://www.facebook.com/nyanmeta
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง