กิจกรรม

วิสาขบูชา ๒๕๖๗

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ดูรายละเอียด

กรรมฐานใต้โบสถ์

ส. ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ อุโบสถ และถ่ายทอดสด 
ทางยูทูป Buddhist Dhamma

ดูรายละเอียด

สงบ สติ อารมณ์

ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
ทุกวันเสาร์  ๑๕.๐๐-๑๘.๓๐ น.
(๖ เม.ย. - ๑๓ ก.ค.)

ดูรายละเอียด

สวดมนต์ วันพุธ

ทุกค่ำวันพุธ  ๑๘ นาฬิกา  
ยกเว้น วันพระใหญ่
โดย ชมรมจิตสบายสาธยายธรรม
วัดญาณเวศกวัน

ดูรายละเอียด

บรรพชา อุปสมบท

กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสงค์จะขอบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ 
เพื่อบวชเรียนในหลักสูตรพระนวกะ เป็นเวลา ๑ เดือน หรือ ๓ เดือน

ดูรายละเอียด

3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 เวทีสื่อสาร 3 ลานความรู้
เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล (และโรคระบาด)

1. P. A. Payutto Bhikhhu
2. วัดญาณเวศกวัน 
3. Nyanavesk online | youtube | podcast

ดูรายละเอียด

P. A. Payutto Bhikkhu

ศึกษาธรรมนิพนธ์ ธรรมบรรยาย ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ทางเว็บไซต์  https://www.papayutto.org/
youtube และ podcast   P. A. PApayutto.org

ดูรายละเอียด

watNyanaves.net

ข้อมูล ข่าวสาร งานประเพณี และการติดต่อ วัดญาณเวศกวัน
ทางเว็บไซต์  https://www.watnyanaves.net/
และ youtube  วัดญาณเวศกวัน

ดูรายละเอียด

Nyanvesk.online

ช่องทางสื่อสารงานธรรมใหม่
โดยคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน
ทางยูทูบ Nyanavesk online  และ Nyanavesk podcast

ดูรายละเอียด
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง