กิจกรรม

ภาพรวมกิจกรรม มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ตลอดวัน

ก่อนย่างทางธรรม

ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบวชเรียน 
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

ดูรายละเอียด

การบรรยายธรรม

พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถาก่อนฉันภัตตาหารเช้าและเพล ทุกวัน เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. และ ๑๐.๔๕ น.

ดูรายละเอียด

คุยกับพระ

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ
และพาคุณหาทางออกจากปัญหา
ด้วยปัญญา

ดูรายละเอียด

กรรมฐานใต้โบสถ์

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์
๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.
ที่อุโบสถชั้นล่าง

ดูรายละเอียด

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
วันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
(วันที่ ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘) 


ดูรายละเอียด

สวดมนต์ ฟังธรรม

สวดมนต์แปล ฟังธรรม
ทุกค่ำวันพุธ
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.

ดูรายละเอียด

สงบ สติ อารมณ์

ทุกวันเสาร์ เข้าพรรษา
๑๕.๐๐-๑๘.๐๐ น.
ใต้อุโบสถหรือหอสมุดชั้น ๒
วัดญาณเวศกวัน

ดูรายละเอียด
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง