กิจกรรม

วิสาขบูชา ออนไลน์ ๒๕๖๔

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๕.๐๐  ธรรม ออน ทัวร์
๑๗.๐๐ เปิดตัว ญาณเวศก์ ออนไลน์
๑๘.๐๐ สมาทานรับศีล สดับธรรมมงคล
๑๘.๓๐ วันสำคัญของชาวพุทธไทย
๑๙.๐๐ ธรรมกถาวิสาขบูชาออนไลน์
           โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
๑๙.๓๐ จิตตานามัย สู่จิตภาวนา

ดูรายละเอียด

3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 เวทีสื่อสาร 3 ลานความรู้
เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล (และโรคระบาด)

1. P. A. Payutto Bhikhhu
2. วัดญาณเวศกวัน 
3. Nyanavesk online | Nyanavesk podcast

ดูรายละเอียด

อ่าน หา แก่น ทำ [podcast]

รายการสนทนา ของคนชอบอ่านหนังสือ เพื่อหาแก่นสาร แล้วชวนทุกท่านมาร่วมกันลงมือทำ

ทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน

ดูรายละเอียด

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ [podcast]

ผ่อนพัก รักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา พร้อมสำหรับเช้า ด้วยพลังแห่งฉันทะ และธรรมสมาธิ

ทุกเช้าวันจันทร์

ดูรายละเอียด

จิตตานามัย สู่ จิตภาวนา [podcast]

สร้างสุขภาวะองค์รวม ตามหลักธรรมานามัย ผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา

ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน

ดูรายละเอียด

Life radio [podcast]

บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92

ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน


ดูรายละเอียด

ตามรอย.. พุทธธรรม [podcast]

บางส่วนของสื่อธรรม
กิจกรรม "ตามรอย.. พุทธธรรม"
เพื่อการเริ่มต้น เรียนรู้ชีวิต
ตามแนว พุทธธรรม

ดูรายละเอียด

ตามรอย.. พุทธธรรม (หลักสูตรออนไลน์)

ศึกษาหนังสือ "พุทธธรรม"  (ออนไลน์)
เรียนรู้ ความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรงและมีความสุขอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียด

กรรมฐานใต้โบสถ์

ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.
ไลฟ์สด ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.

ดูรายละเอียด

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom

ทุกวันอาทิตย์ ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
ฟังย้อนหลัง ทุกวันจันทร์ ทาง ญาณเวศก์ออนไลน์ | ญาณเวศก์พอดแคสท์


ดูรายละเอียด

เพียงฟัง

ห้วงภาวนาท่ามกลางสรรพสำเนียงธรรมชาติยามค่ำ

วันอังคารที่ ๑๘ และ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

ดูรายละเอียด

จิตตานามัย สู่ จิตภาวนา

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อรักษาใจให้มีสุขภาพ คุณภาพ และสมรรถภาพ

ทุกวันพุธ สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
ฟังย้อนหลังได้ ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน

ดูรายละเอียด

สุขา สาธารณะ

ห้องสนทนาที่เปิดกว้าง สำหรับการปลดปล่อย บอกเล่า แบ่งปัน เรียนรู้ เพื่อแปรเปลี่ยน ทุกเรื่องราวความทุกข์ ให้กลายเป็นความสุข .. ร่วมกัน

ทุกวันศุกร์  เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

ดูรายละเอียด

คุยกับพระ

ต้องการกัลยาณมิตร รับฟังเรื่องราวของคุณ และพาคุณหาทางออกจากปัญหา ด้วยปัญญา

ติดต่อสอบถามรายละเอียดและนัดหมายได้ที่ ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ ต่อ ๑๑๒, ๑๒๑

ดูรายละเอียด

การบรรยายธรรม

พระสงฆ์กล่าวอนุโมทนากถาก่อนฉันภัตตาหารเช้าและเพล ทุกวัน เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ น. และ ๑๐.๔๕ น.

ดูรายละเอียด
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง