กิจกรรม

3 ช่องทาง สื่อธรรม ใหม่

3 เวทีสื่อสาร 3 ลานความรู้


เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล (และโรคระบาด)

P.A. Payutto Bhikkhu
website  ||  youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  |  podbean

วัดญาณเวศกวัน
website  ||  youtube  ||  facebook

Nyanavesk online | Nyanavesk podcast
youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean

----------------------
ดูรายการสื่อธรรม Nyanavesk online ทั้งหมดได้ที่
https://www.watnyanaves.net/th/activity-list
----------------------

s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง