กิจกรรม

๓. Nyanvesk.online

ช่องทางสื่อสารงานธรรมใหม่ ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย โดยคณะสงฆ์วัดญาณเวศกวัน

เชิญร่วมติดตาม ศึกษา เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม ในยุคดิจิตอล (และโรคระบาด)

Nyanavesk online | Nyanavesk podcast
youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean

----------------------
ดูรายการสื่อธรรม Nyanavesk online ทั้งหมดได้ที่
https://www.watnyanaves.net/th/activity-list
(คลิกเพื่อชมรายการ เปิดตัวญาณเวศก์ออนไลน์  วันวิสาขบูชา ๒๕๖๔)
----------------------

กิจกรรมใหม่
- ตามรอยพุทธธรรม รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔   (คลิกดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม)
- ภาวนา ออนไลน์ : ก่อนตาย | หายใจ | ด้วยรัก  (คลิกดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม)


รายการกิจกรรม / รายการ ประจำสัปดาห์
   ไลฟ์สด ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.  (คลิกเพื่อดูรายละเอียดกิจกรรม)

-  อ่าน หา แก่น ทำ  [podcast]
    ทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน
    ช่องทางในการรับฟัง : youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

- กลับตาลปัตร  [youtube]  
   ทุกเช้าวันอาทิตย์ แรกของเดือน 
   ช่องทางในการรับชม : youtube
    ช่องทางในการเข้าร่วมกิจกรรม : ห้องประชุมซูม
    ติดตามย้อนหลังได้ทุกวันจันทร์ ทาง youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean
 
   ร่วมกิจกรรมสด ทางห้องประชุมซูม ทุกวันอังคาร เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.
 
   ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน
   ช่องทางในการรับฟัง : youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean
 
   ร่วมกิจกรรมทางห้องประชุมซูม ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 19:30-21:00 น.
   (คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า)
   ติดตามย้อนหลังได้ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือนทาง youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean
 
- สาระ ชำระใจ
   ทุกเช้า วันพฤหัสบดี
    ช่องทางในการรับชม : youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean

- สุขา สาธารณะ
   ร่วมกิจกรรมสด ทางห้องประชุมซูม ทุกวันศุกร์  เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
 
 
   
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง