ธรรมประจำวัย

1วันเกิด เกิดให้เป็น
2มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่ แต่ประเสริฐได้ด้
3บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๑
4บทบาทของพ่อแม่ แน่แท้ช่วยให้ลูกศึกษา ช่วงที่ ๒
5กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
6ชีวิตต้องมีจุดหมาย แต่ควรจะไปกันแค่ไหนดี
7พูดถึงจุดหมาย ก็เลยจะไปให้ถึงปรมัตถ์
8ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
9จะอยู่หรือจะไป ในเมื่ออาชีพไม่เอื้อต่อธรรม
10เจ้านายไม่รู้ตัว จะช่วยแก้นิสัยอย่างไรดี
11อยากเก่ง ดี มีสุข เลิศปัญญา ก็รีบสร้างปราโมทย์ขึ้นมา
12ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมา ให้เป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย
13แต่งงานให้มีคุณค่า
14อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
15ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้ว ยิ่งผุดผ่องยองใย
16ไม่มีโรคเป็นยอดลาภ แต่ถ้าเป็นโรค ต้องทำโรคให้เป็นลาภ
17เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม
18ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
19สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี
20 ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิด ก็ได้แค่เชื่อว่าไม่เกิด ไม่ได้รู้สักที
21ช่วยคนจะตาย จนถึงวาระสุดท้ายจริงๆ
22ทำบุญให้คุณพ่อ
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.