งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข

1บริหารคน ต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก
2รักงาน คือรักแค่ไหน มีปัญญา คือรู้เท่าใด
3ทำงานให้เป็นไว้ ความสุขก็หลาย กำไรก็เยอะ
4งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข
5ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๑
6ทำงานทำไม? เพื่อใคร? ได้อะไร? ตอนที่ ๒
7จะเป็นนักทำงานที่แท้ได้ ต้องรู้จักขยายโลกทัศน์
8เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๑
9เคราะห์ร้ายเจอประเทศไหนกลายเป็นโชค โชคดีเจอประเทศใดกลายเป็นเคราะห์ ตอนที่ ๒
10พูดกันนักว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๑
11พูดกันนักว่า ตนเป็นที่พึ่งของตน แต่ที่แท้ ไม่ใช่แค่นั้นหรอก ตอนที่ ๒
12อิทธิบาท ๔ อย่าดีแต่รู้จักชื่อ ต้องรู้เข้าใจ เอาไปใช้ให้ได้ด้วย
13ประเทศพุทธอย่างไทย ทำไมไม่เจริญอย่างฝรั่ง
14บอกว่าไทยนับถือพุทธเจริญไม่มาก ขอถามหน่อยว่า คนไทยเอาพุทธมาปฏิบัติมากแค่ไหน
15ก่อนเกษียณก็สดใส เกษียณแล้วยิ่งผุดผ่องยองใย
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.