พอรู้ทาง ก็สุขแท้

1กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
2ฝึกคน เริ่มต้นที่ไหน
3สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้ อยู่ข้างใน
4จะวิ่งไล่ตามความสุข หรือจะก้าวไปในความสุข
5อายุแท้ ยิ่งมากยิ่งดี
6บริหารคนต้องให้ได้ทั้งใจ ไปถึงทั้งโลก
7รักงานคือรักแค่ไหน มีปัญญาคือรู้เท่าใด
8ไม่ลบหลู่ แต่ต้องรู้ เข้าใจ และทำให้ถูก
9นับถือพุทธศาสนา อย่าให้เพี้ยน
10เลิกพูดเสียที ว่าเกิดมาใช้หนี้กรรม
11คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ
12คนไทยไม่มีวินัย เพราะไม่รู้จักใช้เสรีภาพ
13ความรุนแรงเกิดจากความอ่อนแอ ความเป็นกลางที่แท้อยู่ที่ถือความถูกต้อง
14ดี-ชั่ว แบบไหนมีจริง แบบไหนมีไม่จริง ตอน สังคม
15ปรุงแต่งดี ก็ดี มีปัญญาถึง จึงไม่ปรุงแต่งได้
16มองอนาคตผ่านรากฐานความคิด และชีวิตท่านพุทธทาส
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.