ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

... สังคมของเรามีวัฒนธรรมที่ได้ปลูกฝังเรื่องพระคุณแม่มาลึกซึ้งมาก จึงช่วยป้องกันปัญหาได้มาก แต่เวลานี้ความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีงามนี้ำกำลังลดน้อยลงหรือจะหมดไป จึงน่าเป็นห่วงความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นฝังลึกลงไปในใจ ทำให้พระคุณแม่มีความหมายอย่างยิ่ง และำกำลังมีอิทธิพลมาก จนกระทั่งเมื่อพูดขึ้นมาว่า "แม่" จะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่เป็นคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดี เช่น ความโกรธ ให้หมดไป ...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for คณะผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อย และโรงเรียนทอสี at วัดญาณเวศกวัน on/in 13 August 2545
Development
  • เดิมชื่อว่า "ถ้าเชิดชูพระคุณแม่มาได้ การศึกษาไทยยังไม่สิ้นความหวัง แต่ถ้าฟื้นพระคุณแม่ไม่ไหว สังคมไทยคงวอดวายแน่" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
First publishingAugust 2546
Latest publishing onPublishing no. 28 January 2562
ISBN974-91468-6-7
Dewey no.BQ4570.G7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.