ถึงเวลา มาพัฒนาเยาวชนกันใหม่

Languageไทย
Abstract

...คนที่ไม่มีการฝึกฝนพัฒา ขาดจิตสำนึกในการศึกษา เมื่อได้หนึ่งก็ลบหนึ่ง เพราะข้างนอกเพิ่มหนึ่ง แต่ข้างในลบหนึ่ง เลยเป็นศูนย์ตลอดเวลา ส่วนคนที่เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนานั้นได้ทั้งสองด้าน ข้างนอกก็ได้หนึ่ง ข้างในก็ได้หนึ่ง ก็เป็นบวกสอง เพราะว่า

  • ความสามารถที่จะได้รับความสุข จากสภาพแวดล้อมก็ยังมีอยู่เท่าเดิม ไม่ได้สูญเสียความสามารถนี้ไป การอยู่กับสิ่งแวดล้อม การที่ได้เผชิญสถานการณ์ การที่ได้ทำงาน การที่จะได้สู้ปัญหา เป็นความสุขไปหมด
  • แล้วแถมยังมีความสุขจากเทคโนโลยีมาช่วยอีก

...เทคโนโลยีก็เป็นตัวเสริมสุข โดยที่ตัวเองยังมีความพร้อมที่จะมีความสุขของตัวเองเท่าเดิม เพราะฉะนั้น คนอย่างนี้จึงได้ประโยชน์จากผลงานสร้างสรรค์ของอารยธรรมอย่างเต็มที่โดยสมบูรณ์...
from ธรรมเทศนา for นิสิตปริญญาเอก สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
Change toถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
First publishing:December 2540
Latest publishing onPublishing no. 10 December 2540
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.Y6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.