นิติศาสตร์แนวพุทธ

Languageไทย
Abstract
...กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์เป็นคุณ เมื่อมันเป็นเครื่องมือสนองความต้องการของธรรมแต่เมื่อความต้องการธรรมเลือนลางจางหาย กฎหมาย ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสนองความปรารถนาส่วนตัวของบุคคล...

...เช่นเป็นเครื่องมือของการแสวงหาผลประโยชน์ของตน หรือการกลั่นแกล้งทำร้ายผู้อื่น  กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์มีกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนธรรมหรือกฎแท้ของธรรมชาติ ให้ปรากฏผลเป็นจริงหนักแน่นในสังคมมนุษย์...

...แต่เมื่อคนแปลกแยกจากความจริงแท้แห่งธรรม หรือหลงลืมมองข้ามไปเข้าไม่ถึงธรรมแล้ว กฎหมายหรือกฎสมมติของมนุษย์นั้นก็เลื่อนลอยคลาดเคลื่อนจากคุณค่าที่แท้จริง และกลับกลายเป็นเครื่อทำลายสังคมมนุษย์เสียเอง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร อัยการสูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิในวงการนินิศาสตร์ at ห้องประชุมเล็กจุณณานนท์ สำนักงานอัยการสูงสุด
Development
  • เนื้อหาของหนังสือ นำไปเป็นภาคหนึ่งของหนังสือ "สลายความขัดแย้ง : สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติ"
First publishing:December 2539
Latest publishing onPublishing no. 21 August 2558
ISBN974-8239-34-9, 974-7891-63-8
Dewey no.BQ4570.L38
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.