เบื่อการเมือง: เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง

Languageไทย
Abstract

... สังคมทุกวันนี้ไม่มีหลัก ถ้าสังคมไทยมีหลักแค่ 3 ข้อต้นของมงคลสูตร คือไม่คบพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา สังคมก็จะไปรอดแล้ว แต่คนไทยในปัจจุบัน แค่ 3 ข้อต้นของมงคลสูตร ก็ยังไม่ได้ จะไปรอดได้อย่างไร นอกจากจะไม่ได้ยังไปทางตรงกันข้าม สวนทางไปเสียอีก แล้วจะพ้นอัปมงคลได้อย่างไร ...

      การเลือกตั้งนี้สำคัญมาก เราเป็นคนหนึ่งที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศชาติ คิดให้ดีในวันเลือกตั้ง เรายังเป็นคนดี หรืออาจจะกลายเป็นคนร้ายไปก็ได้ จะเป็นคนที่สร้างชาติ หรือทำลายชาติ ก็เป็นไปได้ ...

from การสนทนาธรรม for คณะบุคคลที่มีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมือง at วัดญาณเวศกวัน
First publishing:December 2550
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-94143-8-1
Dewey no.BQ4570.S7
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.