การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสังคมไทย

LanguageThai
Typeผู้อื่นเรียบเรียง
First publishingOctober 2544
Latest publishing onPublishing no. 1 October 2544
ISBN974-7804-78-6
Dewey no.HN700.565 ก499

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 2 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.