การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

... เมื่อพูดถึงการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมองที่สภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันว่า ทำอย่างไรจะให้มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ดี เป็นเครื่องมือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ดี เราต้องดูสภาพปัญหาปัจจุบันว่า ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในท้องถิ่นหรือปัญหาในสังคม ปัญหาในประเทศไทย หรือปัญหาของโลกก็ตาม สิ่งที่ควรนำมาพิจารณาก่อน คือ สภาพสังคมไทย ซึ่งครอบคลุมไปถึงสภาพท้องถิ่นด้วย ...

LanguageThai
Sourcefrom ธรรมเทศนา for คณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา at โรงแรมปรินซ์พาเลซ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร on/in 10 August 2538
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย สำนักงานทดสอบทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
  • คำบรรยายที่นำมาพิมพ์นี้ บางตอนเป็นเพียงสรุปความ
First publishingAugust 2539
Latest publishing onPublishing no. 34 August 2542
ISBN974-7891-83-2
Dewey no.BQ4570.E3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.